Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Prof. Dr. Zülfi Güler Armağan Sayısı ÇOCUKLAR İÇİN YAZILAN FARSÇA-TÜRKÇE MANZUM BİR SÖZLÜK: DÜRRÎ’NİN GÜHER-RÎZ’İ Öz   PDF
Bahir SELÇUK, Mesut ALGÜL
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNDE SES İMGESİNE PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
Cafer ŞEN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı DASİTÂN-İ AHMED HARÂMÎ MESNEVİSİ ÜZERİNE İNCELEMELER -1- Öz   PDF
Serhat KÜÇÜK
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) DEDE CÖNGÎ’NİN SİYÂSETÜ’Ş-ŞER‘İYYESİ’NİN MEHMED SEBZÎ EFENDİ TERCÜMESİ Öz   PDF
Turan AÇIK
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016) DEDE KORKUT KİTABINDA GEÇEN ATASÖZLERİ VE BU ATASÖZLERİNİN BUGÜNKÜ TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ YANSIMALARI Öz   PDF
Yusuf Can TİRAŞ, Halil İbrahim ERTÜRK
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) DİVÂNÜ LÜGÂTİ’T-TÜRK’TEN AHISKA TÜRKLERİ YAZILI VE SÖZLÜ DİLİNE GEÇEN ATASÖZLERİ Öz   PDF
Serdar BULUT
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Editörlerden Öz   PDF
Prof. Dr. Bahir SELÇUK, Doç. Dr. Beyhan KESİK, Doç. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Prof. Dr. Zülfi Güler Armağan Sayısı Editörlerden Öz   PDF
Editörlerden Editörlerden
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı Editörlerden Öz   PDF
Editörlerden Editörlerden
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) Editörlerden Öz   PDF
Bahir SELÇUK, Beyhan KESİK, Özer ŞENÖDEYİCİ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) Editörlerden Öz   PDF
Bahir SELÇUK Beyhan KESİK Özer ŞENÖDEYİCİ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016) Editörlerden Öz   PDF
Editörlerden Editörlerden
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) EN MUTEBER KAYNAKTAN GAYBI ÖĞRENMEK: BİR KURAN FALI MANZUMESİ Öz   PDF
Özer ŞENÖDEYİCİ, Halil Sercan KOŞİK
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı ESKİ TÜRKÇEDEKİ SIFAT-FİİL EKLERİNİN GÜNÜMÜZ ÖZBEK VE UYGUR TÜRKÇELERİNDEKİ GÖRÜNÜMLERİ Öz   PDF
Feridun TEKİN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) ESKİ UYGURCA SÖZLÜKLERİN HAZIRLANMASINDA DİZİNLİ ÇALIŞMALARIN ROLÜ Öz   PDF
Hüseyin YILDIZ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) FAHRİ ERDİNÇ’İN “ALİ’NİN BİRİ” ROMANINDA YAPI VE İZLEK Öz   PDF
Fatih ERZEN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı FASÎH’İN YENİ TÜRKÇE ŞİİRLERİ Öz   PDF
Ahmet İÇLİ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) FİGÂNÎ'NİN YAYIMLANMAMIŞ BİR GAZELİ Öz   PDF
Ferdi YORGUN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı FUZÛLÎ’NİN TÜRKÇE MEKTUPLARINDA BİR SÖZ VARLIĞI İNCELEMESİ Öz   PDF
Nesrin SİS
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı GELENEK ÜZERİNE Öz   PDF
Hümeyra HANCIOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) GENCELİ NİZÂMÎ’NİN DÖRT MESNEVÎSİNİN MENSÛR TERCÜMESİ VE BU TERCÜMELERDEN ÜÇÜNÜN NİZÂMÎ’NİN MESNEVÎLERİYLE MUKAYESESİ Öz   PDF
Hamza KOÇ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) GÖÇMEN TÜRKLERİN ALMANYA’DA YAŞADIĞI SORUNLARIN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Öz   PDF
Bülent KIRMIZI
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Prof. Dr. Zülfi Güler Armağan Sayısı GÜFTÎ’NİN TEŞRÎFÂTÜ’Ş-ŞU‘ARÂSI’NDA MİZAHÎ UNSURLAR Öz   PDF
Beyhan KESİK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Hakem ve Yayın Kurulu Öz   PDF
Hakem ve Yayın Kurulu
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) HİLMİ YAVUZ’UN “TEN SONNET”Sİ ÜZERİNE BİR TAHLİL DENEMESİ Öz   PDF
MUSTAFA KARABULUT
 
Toplam 127 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 6 > >>