Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı KLASİK METİNLERİN DOĞRU OKUNUP ANLAŞILMASI İÇİN SÖZ DİZİMİNİN DİKKATE ALINMASI GEREĞİ: GÜLİSTAN ŞERHİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
İbrahim KAYA
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı KLASİK ŞİİRİN NASIL SÖYLENDİĞİ/YAZILDIĞINA DAİR ŞEYH GÂLİB’İN İKİ MUSAMMAT GAZELİ Öz   PDF
Ali YILDIRIM
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE SAHRÂ Öz   PDF
Mahmut KAPLAN, Sümeyra ÇOMOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı KOCA RÂGIB PAŞA’NIN PADİŞAHA GÖNDERDİĞİ ÜÇ TELHİS Öz   PDF
Halil İbrahim HAKSEVER
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı KUR’ÂN SURELERİNE DAİR YAZILMIŞ MANZUM BİR ÖRNEK: DÂ’Î VE SUVERİ’L-KUR’ÂN’I Öz   PDF
Yunus KAPLAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Prof. Dr. Zülfi Güler Armağan Sayısı KÛY-I YÂR Öz   PDF
Süleyman SOLMAZ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016) MANZUM SÖZLÜK LİTERATÜRÜNE EK, BUDİNLİ CİHÂDÎ VE TEŞRÎH-İ TIBÂ' İSİMLİ TÜRKÇE – ARAPÇA MANZUM SÖZLÜĞÜ Öz   PDF
Hasan DOĞAN
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016) Mehmet Emin Yurdakul’un Şiirlerinde Kimlik Kurgusu ve Benlik Algısı Öz   PDF
Veysel ŞAHİN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) MEHMET SAİT ÇALKA, DİVAN ŞİİRİNDE RUBÂÎ, ANKARA: KRİTER YAYINEVİ Öz   PDF
Burak BEKEN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN RÛMÎ VE HÂCI BEKTAŞ VELÎ İLE İLGİLİ TEMEL MENÂKIBNÂMELERİN KAYNAK DEĞERLERİ Öz   PDF
Burak Fatih AÇIKGÖZ, Bircan DOĞAN, Galip DOĞAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) MUHİBBÎ’NİN BAHR-İ TAVÎLİ Öz   PDF
Beyhan KESİK
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Prof. Dr. Zülfi Güler Armağan Sayısı MUHTASAR BİR BELÂGAT METNİ: MEFHÛMU’T-TELHÎS Öz   PDF
Mücahit KAÇAR
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı MUHYÎ VE HAKÎKAT-İ MUHAMMEDİYYE KASÎDELERİ Öz   PDF
İdris KADIOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı MUHYÎ’NİN MANZUM HADÎS-İ ERBAÎN TERCÜMESİ Öz   PDF
Mehmet ÖZDEMİR
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Prof. Dr. Zülfi Güler Armağan Sayısı MURAD ÇELEBİ (AZMÎ)’NİN KİTÂB-I KÜMÜK ADLI ESERİNİN TANITILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Şerife ÖRDEK, Volkan KARAGÖZLÜ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) MÜTERCİMİ BELLİ OLMAYAN MENSÛR BİR KASÎDE-İ EMÂLÎ TERCÜMESİ Öz   PDF
Mevlüt İLHAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı NEBİ ÖZDEMİR(2012), MEDYA KÜLTÜR ve EDEBİYAT, ANKARA: GELENEKSEL YAYINCILIK Öz   PDF
Sahra İpek EDİS
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016) NEDÎM DÎVÂNI’NDA ATEŞ VE ATEŞLE İLGİLİ KELİMELERİN KULLANIMI Öz   PDF
Sevim BİRİCİ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı NERGİSÎ’NİN YENİ BİR GAZELİ ÜZERİNE Öz   PDF
Bahir SELÇUK
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı NEVRES-İ KADİM'İN MÜNŞEÂT'INDA YER ALAN ELEŞTİRİ İÇERİKLİ İKİ TAKRİZ Öz   PDF
Fatih ELÇİ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) NÛH b. MUSTAFA’NIN MECMÛA-İ GAZELLİYYÂT’I Öz   PDF
Mehmet ÖZDEMİR
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) Osmanlı Şiirinden Giyim-Kuşam Literatürüne Bazı Ekler Öz   PDF
Esma ŞAHİN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Prof. Dr. Zülfi Güler Armağan Sayısı ÖZER ŞENÖDEYİCİ (2015), NESÎMÎ VE HURÛFÎLİK KİTABI-MAKALELER, ŞİİR ŞERHLERİ, ORİJİNAL METİN ÖRNEKLERİ, İSTANBUL: KESİT YAYINLARI Ayrıntılar   PDF
Muhammet ÖZDEMİR
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) PEND-NÂME-İ ASKERÎ Öz   PDF
Gönül DELİCE
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı Prof. Dr. Hasan KAVRUK, Özgeçmiş Öz   PDF
Prof. Dr. Hasan KAVRUK Özgeçmiş
 
Toplam 127 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 > >>