Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Prof. Dr. Zülfi Güler Armağan Sayısı Prof. Dr. Zülfi GÜLER -Özgeçmiş- Öz   PDF
Prof. Dr. Zülfi GÜLER -Özgeçmiş-
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016) RAVZATÜ’L-EŞ’AR’DAN HAREKETLE EHL-İ BEYT VE KERBELÂ İÇE-RİKLİ MANZUM METİNLER İÇİN BİR İNCELEME ÖNERİSİ Öz   PDF
ABUZER KALYON, Filiz KALYON
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Prof. Dr. Zülfi Güler Armağan Sayısı REFİ CEVAT ULUNAY'IN ROMANLARINDA AŞK VE CİNSELLİK Öz   PDF
Sema ORUÇ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Prof. Dr. Zülfi Güler Armağan Sayısı REFİK HALİT KARAY’IN ‘YATIK EMİNE’ ADLI ÖYKÜSÜNÜN SOSYOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ Öz   PDF
Veysel ŞAHİN, Fatma TOPDAŞ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016) ŞEVKET BULUT’UN HİKÂYELERİNDE “İNANÇ” TEMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
MUSTAFA KARABULUT
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı ŞEYHÜLİSLÂM YAHYÂ TEVFÎK EFENDİ’NİN “MÜNTEHAB” ADLI ŞİİR MECMÛASI Öz   PDF
Nazmi ÖZEROL
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı ŞUARA TEZKİRELERİNDE ANEKDOTLAR VASITASIYLA BİLİNÇALTINA TELKİN EDİLEN OLUMSUZ MESAJLAR: KÜNHÜ’L-AHBÂR’IN TEZKİRE KISMI ÖRNEĞİ Öz   PDF
Ahmet AKGÜL
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) SYLLABUS DESIGN Öz   PDF (English)
Fahritdin ŞANAL
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı TANZİMAT DEVRİ TÜRK ROMANINDA TANRI VE KÖTÜLÜK Öz   PDF
Gökşen YILDIRIM
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Prof. Dr. Zülfi Güler Armağan Sayısı TENKİTLİ BİR DİVANA DİPNOTLARINDAN BAKMAK: HAYRETÎ DİVANI ÖRNEĞİ Öz   PDF
Ali YILDIRIM
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı TOKAT MÜZESİNDE SERGİLENEN BİR SATIR ARASI KUR’AN-I KERÎM TERCÜMESİ Öz   PDF
Ali Osman SOLMAZ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı TOPLUMSAL GERÇEKLİK BAĞLAMINDA YAŞAR KEMAL’İN ‘DAĞIN ÖTE YÜZÜ’ ÜÇLEMESİ Öz   PDF
Veysel ŞAHİN, Fatma TOPDAŞ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Prof. Dr. Zülfi Güler Armağan Sayısı TÜRÂBÎ DEDEBABA DİVANI’NDA İKTİBASLAR Öz   PDF
Birol AZAR
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Prof. Dr. Zülfi Güler Armağan Sayısı TÜRK DİLİ DEVRİMİYLE BİRLİKTE TÜRKÇENİN KAZANIMLARI Öz   PDF
Yusuf Can TIRAŞ, Halil İbrahim ERTÜRK
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı TÜRKÇE EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNİN SORUNLARI Öz   PDF
Abdullah ÇOBAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı TÜRKÇEDE ANA DİL VE ANA DİLİ Öz   PDF
Şerif ORUÇ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016) TÜRKÇEDE “BÖYLE, ŞÖYLE, ÖYLE” KELİMELERİNİN İŞLEVİNE DAİR Öz   PDF
Muzaffer UZUN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı VEYSÎ'NİN HİCVİYE'Sİ Öz   PDF
Süleyman ÇALDAK
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Prof. Dr. Zülfi Güler Armağan Sayısı YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME STRATEJİLERİ (ERBİL ÖRNEĞİ) Öz   PDF
Salih UÇAK, Elif GÖKÇÜ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016) Yahya Kemal’in Şiirlerinin Simge Kurgusu ve Görüntü Düzeyleri Öz   PDF
Veysel ŞAHİN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı YAŞAYAN ALEVİ KÜLTÜR VE İNANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ONAR KÖYÜ ÖRNEĞİ) Öz   PDF
Nesrin SİS, Mehmet Akif ÇEÇEN
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016) YAVUZ SULTAN SELİM’İN ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER BARİKA ŞEYH VASFİ Öz   PDF
ABUZER KALYON
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri Öz   PDF
Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Prof. Dr. Zülfi Güler Armağan Sayısı Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri Öz   PDF
Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Prof. Dr. Zülfi Güler Armağan Sayısı YENİŞEHİRLİ AVNÎ BEY’İN FARSÇA RUBÂÎLERİNİN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ Öz   PDF
Sevim BİRİCİ
 
Toplam 127 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 > >>