Veteriner

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

53.217 40.645
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda iki kez yayımlanan, multidisipliner, hakemli, süreli bir e-dergidir. MAKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi sağlık bilimleri, (veteriner, tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve spor bilimleri) ile ilgili klinik ve deneysel özgün makale, derleme, olgu raporu, editörün tavsiyesiyle hazırlanan makale, teknik not ve editöre mektup türünde güncel çalışmaları kapsar. Dergi; yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.

İçindekiler

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 

Araştırma Makaleleri / Research Articles

 

Sayfa/Page

Farelerde Preimplantasyon Döneminde Trofoektoderm ve İç Hücre Kütlesinin Oluşumu

Formation of Trophectoderm and Inner Cell Mass in Mouse Preimplantation Development

Duygu Mutluay, Hakan Öner

 

1-9

 

 

Laktasyondaki Akut Mastitisli İneklerde Sefapirin - Tripsin - Kemotripsin Kombinasyonuyla Meme İçi Tedavinin Klinik Etkinliği

The Clinical Efficiency of Intra-Mammar Cephapirin-Trypsin-Chymotrypsin Combination on the Treatment of Acute Mastitis in Lactating Dairy Cows

Önder Aytekin, İbrahim Taşal

10-16

 

 

Bir Devlet Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelerin Güncel Temel Yaşam Desteği Bilgilerinin Değerlendirilmesi

The Evaluation of Updated Basic Life Support Information of Nurses Working in a State Hospital

Fatih Kara, Aysun Yurdakul, Bekir Erdoğan, Eda Polat

17-26

 

 

Derlemeler / Reviews

 

 

Çeşitli Gıdalarda Okratoksin A Varlığı

Occurrence of Ochratoxin A in Various Foods Presence of Ochratoxin A in Various Foods

Erhan Keyvan, Özen Yurdakul

27-33

 

 

Stresin Köpeklerde Davranış Üzerine Etkileri   

Effects of Stress on Behaviours of Dogs  

Yasemin Salgırlı Demirbaş, Bahri Emre

34-42

 

Duyurular

 

Makale Gönderimi Hakkında (Yazarlara Bilgi)

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi makale kayıt ve gönderim işlemleri 2017 Cilt 5 Sayı 1'den itibaren aşağıdaki link üzerinden yürütülecektir. Saygılarımızla arz ederiz. 

http://dergipark.gov.tr/maeusabed 

 

 
Yayın tarihi: 2017-01-31
 

Makale Gönderimi Hakkında (Yazarlara Bilgi)

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi makale kayıt ve gönderim işlemleri 2017 Cilt 5 Sayı 1'den itibaren aşağıdaki link üzerinden yürütülecektir. Saygılarımızla arz ederiz. 

http://dergipark.gov.tr/maeusabed 

 

 
Yayın tarihi: 2017-01-31
 

Makale Gönderimi Hakkında (Yazarlara Bilgi)

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi makale kayıt ve gönderim işlemleri 2017 Cilt 5 Sayı 1'den itibaren aşağıdaki link üzerinden yürütülecektir. Saygılarımızla arz ederiz. 

http://dergipark.gov.tr/maeusabed 

 

 
Yayın tarihi: 2017-01-31
 

2013, Cilt 1 Sayı 2 yayınlanmıştır.

 
 
Yayın tarihi: 2014-02-03 Daha fazla...
 

Dergimizin ilk sayısına (Cilt 1 Sayı 1 2013) arşivler başlığından ulaşılabilmektedir.

 
Dergimizin ilk sayısına (Cilt 1 Sayı 1 2013) arşivler başlığından ulaşılabilmektedir.  
Yayın tarihi: 2013-09-17 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 4, Sayı 2 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Hemşirelik Öğrencilerinin Üstbilişsel Okuduğunu Anlama Farkındalığının Araştırılması PDF
Reyhan Eskiyurt
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Hastalarında Ameliyat Öncesi ve Sonrası Dönemde Beden İmajı ve Benlik Saygısının Değerlendirilmesi PDF
şerife yılmaz gören
HEMŞİRELERİN ÇALIŞMAK İÇİN TERCİH ETTİKLERİ BİRİMLER VE TERCİH NEDENLERİ PDF
Aysun Yeşiltaş, İsa Gül
B Hücrelerinin Gelişimi PDF
MEHMET ÖZBEK
Türkiye Et İşleme Sanayinde Mevcut Durum PDF
Murat POLAT, Yavuz CEVGER


ISSN: 2148-2837