HEMŞİRELERİN ÇALIŞMAK İÇİN TERCİH ETTİKLERİ BİRİMLER VE TERCİH NEDENLERİ

Aysun Yeşiltaş, İsa Gül
2.318 6.746

Öz


ÖZET

Amaç: Bu çalışma ile hemşirelerin çalışmak istediği alanların belirlenmesi ve bu alanların neden tercih edildiğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı araştırma niteliğinde olan çalışma Aralık 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında Afyon Devlet Hastanesi’nde görev yapan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 103 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak amacıyla kullanılan anket, literatürün taranması sonucu yazarlar tarafından geliştirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %18.2’si acil serviste çalışmaktadır. Hemşirelerin %16.5’inin fizik tedavi biriminde çalışmak istediği ve %41’inin çalıştığı birimden memnun olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Hemşirelerin çalışmak istedikleri birimle ilgili mesleki deneyimlerinin fazla olması, hastaların tedavi ve bakım gereksinimlerinin az olması, birimde çalışmanın fiziksel olarak yorucu olmaması, birimde enfeksiyon riski gibi sağlıkla ilgili risklerin olmaması ve ücretin tercihi etkileyen nedenler olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelime: Hemşire, Tercih, Klinik.

Tam metin:

PDF