B Hücrelerinin Gelişimi

MEHMET ÖZBEK
1.650 2.698

Öz


B hücreleri humoral immun yanıttan, diğer bir ifadeyle antikor oluşumundan sorumlu hücrelerdir. Progenitor B hücreleri, kanatlılarda bursa Fabricusta, ruminantlarda iliosekal Peyer plaklarında, diğer memelilerde ise kemik iliğinde olgun B hücrelerine dönüşürler. B hücrelerinin yüzeyinde antijen reseptörleri, immunglobulin reseptörleri, adhezyon molekülleri ve MHC (Major Histocompatabilitiy Kompleks) molekülleri bulunur. Bu hücrelerin antijene bağlanma yeteneğinin gelişmesi sekonder lenfoid organlarda ve lenf foliküllerinin kendine özgü mikro çevresinde, T hücrelerine bağımlı olarak gerçekleşmektedir. Antijenik bir uyarım sonucunda aktive olan B hücrelerinde bazı değişiklikler olur. Uyarılmış B hücrelerinin bir kısmı plazma hücresine dönüşürken, diğer kısmı bellek B hücreleri halini alır. Bazı durumlarda somatik hipermutasyonda meydana gelen aksaklıklar, self antijenlere yüksek affinite ile bağlanan B hücrelerinin oluşumuyla sonuçlanabilir. Bu durumda immun sistemin santral ve periferal tolerans mekanizmaları devreye girerek, oto reaktif B hücreleri elimine edilir.

Tam metin:

PDF