Türkiye Et İşleme Sanayinde Mevcut Durum

Murat POLAT, Yavuz CEVGER
2.101 555

Öz


Nüfusun hızlı bir şekilde artış gösterdiği ve ekonomik kalkınma çabalarının yoğun olarak sürdürüldüğü Türkiye’de et ve et işleme sanayi, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanabilmesi, istihdam yaratılması açısından önem taşımaktadır. Beden ve ruh sağlığının korunması ve devam ettirilmesi için tüketilmesi zorunlu olan hayvansal gıdaların en önemli grubunu oluşturan et ve et mamüllerinin tüketiminde istenilen faydanın sağlanabilmesi bunların uygun koşullarda üretilip yeterli miktarda tüketime sunulması ile mümkün olabilmektedir. Bu noktada et ve et işleme sanayi ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmada Türkiye et işleme sanayi en güncel verilerle incelenerek mevcut durum ortaya konulmuştur. Türkiye’de 2015 yılı itibariyle toplam 1.149.263 ton kırmızı et ve 2.114.600 ton beyaz et üretimi gerçekleşmiştir. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi 2014 yılı envanterine göre, Türkiye’de et işleme sanayinde 501 işletme faaliyette bulunmaktadır. Bu işletmelerde toplam 42.982 kişi istihdam edilirken, gıda sanayindeki toplam istihdamın % 9,74’lük kısmına denk gelmektedir. Bununla birlikte aynı dönem için 14.931 milyon TL üretim ile gıda sanayine %13,5’lik katkı sağlanmıştır. Ayrıca gıda sanayi toplam katma değeri içerisinde, et işleme sanayi %11,32’lik pay ile 1.782 milyon TL katma değer sağlamıştır. Sonuç olarak et işleme sanayi hem toplum sağlığı ve gelişimi hem de ekonomik kalkınma, istihdam gibi konulardan dolayı ülke ekonomisi için çok büyük önem arz etmektedir.

Tam metin:

PDF