Veteriner

Kütüphaneciler için bilgi

Kitaplıklara, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir.

Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project. Bağlantısından elde edilebilir.ISSN: 2148-2837