SİVAS YÖRESİ SIĞIRLARDA PARAMPHİSTOMUM SPP. YAYGINLIĞI

Mehmet ACIÖZ, Ali ÇELİKSÖZ, Semra ÖZÇELİK, Serpil DEĞERLİ
1.125 246

Öz


Bu çalışma Mart-Nisan 2005 tarihlerinde Sivas’ta sığırlarda Paramphistomum spp. görülme sıklığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bunun için kesim sonrası 271 sığırın rumen ve retikulumu incelenmiştir. Bakısı yapılan 271 sığırdan 24’ünde (%8.9) Paramphistomum spp. saptanmıştır. Erkek sığırlarda Paramphistomum spp. oranı %5.1, dişilerde ise % 11.8 olarak belirlenmiştir. İnfeksiyon oranı dişilerde daha fazla olmasına rağmen istatistiksel olarak fark saptanmamıştır. Çalışmada, 1-3 yaşındaki sığırlarda %2.2, 3 yaşın üzerindeki sığırlarda ise %12.1 oranında Paramphistomum spp. bulunmuş ve istatistiksel olarak aradaki farkın önemli olduğu belirlenmiştir(p<0,05). Sonuç olarak Sivas ve yöresinde, sığırlarda Paramphistomum spp. görülme oranı %8.9 olarak belirlenmiştir.

Anahtar kelimler: Paramphistomum spp, sığır, yaygınlık


Tam metin:

PDF