KOYUN VE KEÇİLERDE ÜREMENİN SENKRONİZASYONU

Mahmut İBİŞ, Ali Reha AĞAOĞLU
1.098 618

Öz


Koyun ve keçi yetiştiriciliği gebelik süresinin diğer çiftlik hayvanlarına  göre daha kısa olması, tek batında birden fazla yavru alınabilmesi, bakım ve besleme şartlarının daha kolay olmasından dolayı hayvan işletmecileri tarafından sıklıkla tercih edilir. Üreme sezonunda maksimum yavru elde etmek için, başarılı bir senkronizasyon, sorunların elenmesi ve sürdürülebilirlik gerekmektedir. Bu derlemede koyun ve keçilerde üreme siklusları ve üremenin senkronizasyonu detaylı olarak verildi.


Tam metin:

PDF