SÜTÇÜ SIĞIRLARDA REFAH KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2. İYİ SAĞLIK, UYGUN DAVRANIŞ

Hasan ASAN, Mahiye ÖZÇELİK METİN
835 175

Öz


ÖZET

Hayvan refahı; hayvanların zihinsel ve fiziksel olarak iyi olma yani sağlıklı olma durumudur. Sığırlarda refahın değerlendirilmesinde 3 periyod göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar; yetiştirme periyodu, üretim periyodu ve yaşamın sonlandırılması periyodudur ki; bu periyotta da kesim ve nakil bulunmaktadır. Refah değerlendirmesi, belirli bir hayvan grubundan toplanan bilgilerden refah puanının hesaplanması esasına dayanır. Bu derlemede, süt sığırlarında refah değerlendirmesinde dikkate alınan 4 temel refah ilkesinden “iyi sağlık” ve “uygun davranış” ilkeleri anlatılmıştır.


Tam metin:

PDF