BİR KÖPEKTE METASTATİK AKCİĞER ADENOSKUAMÖZ KARSİNOMU

Şule Yurdagül ÖZSOY, Zafer ÖZYILDIZ, Nihat YUMUŞAK
982 161

Öz


Bu çalışmanın amacı Terrier ırkı bir köpeğin akciğerinde şekillenen adenoskuamöz hücre karsinomunun patomorfolojik ve immunohistokimyasal bulgularını tanımlamaktır. Makroskobik olarak akciğerde diffuz dağılımlı beyaz renkli ve sert kıvamlı kitleler ile trakeobronşiyal lenf düğümleri, karaciğer ve sol kaput humeride metastaza ilgili odaklar belirlendi. Akciğerlerin mikroskobik incelemesinde adenokarsinom ve skuamöz hücre tümörüne ilişkin odaklar gözlendi. Daha fazla solid alanlar içeren benzer tümör hücreleri trakeobronşiyal lenf yumrularında, karaciğer ve kemikte gözlendi. İmmunohistokimyasal olarak bez epitelyumu ve yassı hücrelerde belirgin anti-keratin-sitokeratin pozitif reaksiyon mevcuttu. Bu bulgular ile akciğer adenoskuamöz hücre karsinomu ve lenf düğümleri, karaciğer ve kemiğe metastaz tanısı konuldu.


Anahtar kelimeler


Adenoskuamöz hücre karsinomu;akciğer;köpek;metastaz

Tam metin:

PDF

Referanslar


Buendia AJ, Sanchez J, Martinez CM, Navarro J A. Immunohistochemical Characterization of a Pulmonary Large-Cell Carcinoma Vet Pathol. 2008; 45:484–488.

Dungworth DL, Hauser B, Hahn FF, Wilson DW, Haenichen T, Harkema JR. Histological Classification of Tumors of the Respiratory System of Domestic Animals, 2nd ed, WHO, Washington, DC. p: 19, 1999.

Hahn FF, Muggenburg BA, Griffith WC. Primary lung neoplasia in a Beagle colony. Vet. Pathol. 1996; 33: 633-638.

Sato T, Ito J, Shibuya H, Asano K, Watari T. Pulmonary Adenosquamous Carcinoma in a Dog. J Vet Med A. 2005; 52, 510–513.

Wilson DW, Dungworth DL. Tumors of the respiratory tract. In: Meuten, DJ (ed.), Tumors in Domestic Animals, 4th edn, Iowa State Press, Ames, IA. p. 365–392, 2002.