Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) A CASE OF SPLENIC HISTIOCYTIC SARCOMA IN A DOG Öz   PDF
Şima ŞAHİNDURAN, Özlem ÖZMEN, Sefer KÜÇÜKER
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) ANTALYA BELEDİYE MEZBAHASINDA (AN-ET) KESİLEN KOYUNLARDA KARACİĞER TREMATODLARININ YAYGINLIĞI Öz   PDF
Ramazan ADANIR, Hakan ÇETİN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) ANTİOKSİDANLAR Öz   PDF
Hayrullah KARABULUT, Mehmet Şükrü GÜLAY
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi BATI NİL VİRUSU ENFEKSİYONU Öz   PDF
İlker Bilgili, Nuri MAMAK
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi BİR KEDİDE ACTINOMYCES NAESLUNDII OLGUSU Öz   PDF
Ezgi ŞABABOĞLU, Özlem ŞAHAN YAPICIER, Harun ÇINAR, Hülya TÜRÜTOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) BİR KEDİDE EKSTRAMEDÜLLER PLAZMASİTOM (EMP) OLGUSU Öz   PDF
Nilay SERPİN, Ozlem ÖZMEN, Birol Can EREN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi BİR KÖPEKTE METASTATİK AKCİĞER ADENOSKUAMÖZ KARSİNOMU Öz   PDF
Şule Yurdagül ÖZSOY, Zafer ÖZYILDIZ, Nihat YUMUŞAK
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi BURDUR İLİNDEKİ KOYUNLARDA CHLAMYDOPHİLA ABORTUS ENFEKSİYONUNUN SEROPREVALANSI Öz   PDF
Dilek ÖZTÜRK, Hülya TÜRÜTOĞLU, Mehmet KAYA
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) Dergi künyesi ve Danışma Kurulu Ayrıntılar   PDF
Hakan ÖNER
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Dergi künyesi ve Danışma Kurulu Ayrıntılar   PDF
Zafer ÖZYILDIZ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi EXPRESSION OF THE NERVE GROWTH FACTOR DURING EMBRYONIC GROWTH PERIOD OF JAPANESE QUAIL (COTURNIX COTURNIX JAPONICA) Öz   PDF
Buket BAKIR, Hakan KOCAMIŞ, Ebru KARADAĞ SARI
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) FIRST CASE OF ENZOOTIC NASAL ADENOCARCINOMA (ENA) IN A SHEEP IN TURKEY Öz   PDF
Özlem ÖZMEN, Nilay SERPİN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) HAYVANLARDA DEFENSİNLER VE ÖZELLİKLERİ Öz   PDF
Ezgi ŞABABOĞLU, Hülya TÜRÜTOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) İNSAN VE HAYVANLARDA DİABETES MELLİTUS Öz   PDF
Özlem ÖZMEN, Senay TOPSAKAL
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi KÖPEKLERDE PERİODONTAL HASTALIKLAR Öz   PDF
Kürşad YİĞİTARSLAN, Ümran Akın ÖZCAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) KOYUN VE KEÇİLERDE ENZOOTİK NAZAL ADENOKARSİNOM’DA (ENA) Öz   PDF
Nilay SERPİN, Özlem ÖZMEN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi KOYUN VE KEÇİLERDE ÜREMENİN SENKRONİZASYONU Öz   PDF
Mahmut İBİŞ, Ali Reha AĞAOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) KUZU VE OĞLAKLARDA KRİPTOSPORİDİOZİSTE PATOLOJİK VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL BULGULAR Öz   PDF
Özlem ÖZMEN, Nilay SERPİN, Keivan JAMSHIDI
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) LEPTİN HORMONU Öz   PDF
Şima ŞAHİNDURAN, Durmuş KAHRAMAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) RİFT VADİSİ HUMMASI Öz   PDF
İlker BİLGİLİ, Nuri MAMAK
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi SİVAS YÖRESİ SIĞIRLARDA PARAMPHİSTOMUM SPP. YAYGINLIĞI Öz   PDF
Mehmet ACIÖZ, Ali ÇELİKSÖZ, Semra ÖZÇELİK, Serpil DEĞERLİ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi SÜTÇÜ SIĞIRLARDA REFAH KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 İYİ BESLENME, İYİ BARINAK Öz   PDF
Hasan ASAN, Mahiye ÖZÇELİK METİN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi SÜTÇÜ SIĞIRLARDA REFAH KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2. İYİ SAĞLIK, UYGUN DAVRANIŞ Öz   PDF
Hasan ASAN, Mahiye ÖZÇELİK METİN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) Yazım Kuralları Ayrıntılar   PDF
Hakan ÖNER
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Yazım Kuralları Ayrıntılar   PDF
Zafer ÖZYILDIZ
 
Toplam 25 ögeden 1 - 25 arası