Editörler ve Kurullar

Bölüm editörleri

  1. Yrd.Doç.Dr. ŞÜKRAN KULEAŞAN, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye
  2. Doç. Dr. Cengiz YÜCEDAĞ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İstiklal Yerleşkesi, Burdur
  3. Araş.Gör. Mustafa ÖZTOP, Sekretarya
  4. Yrd. Doç. Dr. Sadık ÇOĞAL, Bölüm Editörü - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü
  5. Yrd. Doç. Dr. Nermin SARIGÜL, Editör Yardımcısı
  6. Doç.Dr. Ayşe Gül MUTLU, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türkiye


ISSN: 1309-2243