Asfalt Betonu İçerisine Konulan Düşük Karbon Çeliğinin %3.5 NaCl Ortamındaki Korozyonunun İncelenmesi

Hüsnü Gerengi, Ercan Özgan, Çağlar Akçay, İlhan Arslan
1.216 907

Öz


Korozyon, metallerin bulunduğu ortamda kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonlar sonucunda bozulması ve zamanla metalik özelliğini kaybetmesidir. Karayollarında kullanılan işaret levhaları, elektrik direkleri, köprü elemanları, bariyerler ve trafik ışıkları gibi metalik alaşımlardan yapılan malzemelerin de asfalt beton içerisinde olmalarına rağmen zamanla korozyona uğradıkları bilinmektedir. Diğer taraftan karayollarında karla mücadele kapsamında yapılan tuzlama çalışmaları da bu metaller için ayrıca korozif ortam oluşturmaktadır. Bu çalışmada, asfalt beton içerisine konulan düşük karbon çeliğinin açık devre potansiyeli sekiz hafta boyunca ölçülmüş ve potansiyelin zamana bağlı olarak -650 mV’tan -690 mV’a doğru azaldığı tespit edilmiştir. Birinci hafta sonunda %3.5 NaCl çözeltisi içerisindeki metalin korozyon potansiyeli -734 mV’tan -774 mV ’a kaymıştır. 8. hafta sonunda elde edilen korozyon akım yoğunluğu 1. hafta sonunda elde edilen değerden yaklaşık 1.76 kat daha fazladır. Buna bağlı olarak elde edilen korozyon direnci de azalmış olup korozyon direnci 2240 ohm.cm 2den 859 ohm.cm2 değerine kadar düşmüştür.

Anahtar kelimeler


Korozyon, Asfalt beton, Düşük karbon çeliği

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.