0 Karaca Mağarası’nın (Gümüşhane) Alternatif Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi

Nurhan Koçan
1.432 1.538

Öz


Jeolojik yapısı ve özel oluşumları ile önem taşıyan Karaca Mağarası Gümüşhane İli’nde bulunmaktadır. Birbiriyle bağlantılı ve paralel uzanışlı giriş ile beş salondan meydana gelen mağarada sarkıt, dikit, sütun ve traverten gibi karstik şekiller ile sığ göller çekici turizm ögeleri olarak yer almaktadır. Ayrıca mağaranın bulunduğu konum ile yakın çevresinin doğal ve kültürel kaynak değerleri birçok alternatif turizm aktivitesine olanak sağlamaktadır. Turizm açısından önemli bir potansiyel olan Karaca Mağarası bölgenin tanıtımı ve sürdürülebilir kalkınmasında bir araç olabilecektir. Çalışmada Karaca Mağarası’nın yakın çevresinde yer alan turizm kaynakları ile birlikte değerlendirilerek turizm güzergahı içinde yer alması ve alanın bütüncül planlanmasının gerekliliği sonucuna varılmış ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler


Alternatif turizm, Mağara turizmi, Sürdürülebilir kalkınma, Gümüşhane Karaca mağarası

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.