Antalya Bölgesindeki İstilacı Bir Salyangoz Türünün Moleküler Filogenisi

Ayşe Gül MUTLU, Abdülkerim BİLGİNER, Muzaffer DÜKEL, Ümit KEBAPÇI, Duygu Ceren ÇAĞLAN, Mehmet Zeki YILDIRIM
1.648 507

Öz


Antalya civarında istilacı özellik gösteren bir salyangoz türünün moleküler sistematik açıdan incelenmesi çalışmanın amacıdır. Çalışmada, filogenetik karşılaştırmalar için çok kullanışlı olan mtDNA’nın COI gen bölgesi incelenmiştir.  Filogenetik analizler, Neighbor-Joining (NJ) ve Unweighed Pair Group Method of Aritmetic Averages (UPGMA) modeline göre MEGA 4 programında gerçekleştirilmiş ve filogenetik ağaçlar oluşturulmuştur. Elimizdeki örnekler, Xeropicta derbentina türüne benziyor olmasına rağmen, oluşturulan filogenetik ağaç incelendiğinde, X.derbentina türü ile farklı dallarda yer aldığı görülmektedir. Bu bilgiler ışığında Antalya bölgesinden toplanan bu istilacı salyangoz türünün, morfolojik çalışmalar da yapıldıktan sonra yeni bir tür olarak kabul edilebileceği ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gastropoda, Xeropicta, COI, Antalya, Filogeni


Tam metin:

PDF

Referanslar


Aubry, S., Labaune, C., Magnin, F., Kiss, L.( 2005) Habitat and integration within indigenous communities of Xeropicta derbentina (Gastropoda:Hygromiidae) a recently introduced land snail in South-eastern France. Diversity and Distributions 11: 539-547.

Dükel M. (2010) Graecoanatolica türlerinin moleküler sistematik açıdan araştırılması (Yüksek Lisans Tezi) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, TR

Ergüden D. (2007) Türkiye denizlerindeki tirsilerin (Alosa spp.) moleküler sistematiği (Doktora Tezi) Çukurova Üniversitesi, TR

Folmer, O., Black, M., Hoeh, W., Lutz, R., Vrijenhoek, R. (1994) DNA primers for amplification of mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I from diverse metazoan invertebrates. Molecular Marine Biology and Biotechnology 3: 295-299.

Godfray, H.C.J., Clark, B.R., Kitching, I.J., Mayo, S.J., Scoble, M.J. (2007) The Web and the structure of taxonomy. Society of Systematic Biologist 56: 943-955.

Henning, B.W. (1965) Phylogenetic Systematics. Annu Rev Entomol 10:97-116.

Kebapçı Ü. (2007) Kuzeybatı Anadolu’nun karasal gastropodları (Doktora Tezi) Süleyman Demirel Üniversitesi, TR

Keeton, W.T., Gould, J.L., Gould, C.G. (1999) Biological Science. W.W. Norton and Company, London.

Liu, P.H., Hershler, R., Clift, K. (2003) Mitochondrial DNA sequences reveal extensive cryptic diversity within a western american springsnail. Molecular Ecology 12: 2771-2782.

Patwardhan, A., Ray, S., Roy, A. (2014) Molecular markers in phylogenetic studies –A review. J Phylogen Evolution Biol 2: 1-9.

Remigio, E.A., Hebert, P.D.N (2003) Testing the utility of partial COI sequences for phylogwnwtic estimates of gastropod relationships. Molecular phylogenetics and Evolution 29: 641-647.

Sereno, P.C. (2005) The logical basis of Phylogenetic Taxonomy. Society of Systematic Biologist 54: 595-619.

Kurabayashi, A., Ueshima, R. (2000) Complete sequence of the mtDNA of the primitive opisthobranch gastropod Pupa strigosa: systematic implication of the genom organisation. Molecular Biology Evolution 17: 266-277.

Wilke, T., Davis, G.M., Qiu, D., Spear, R.C. (2006) Extreme mitochondrial sequence diversity in the intermediate Schistosomiasis host Oncomelania Hupensis Robertsoni : Another case of ancestral polymorphism? Malacologia 48: 143-157.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.