ARM Tabanlı Gömülü Sistemlere Yönelik Açık Kaynak Kodlu Bulut Bilişim Uygulaması: mbed Platformu

İsmail KIRBAŞ, Mehmet Erkan YÜKSEL
1.720 1.332

Öz


Bu çalışmada, öncelikle günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş olan akıllı cihazların içerisinde yaygın olarak kullanılan ARM mikrodenetleyici mimarisi ve tarihsel gelişimi ele alınmıştır. Ardından ARM tabanlı mikrodenetleyici uygulamalarını kullanan tasarımcıların hızlı ilk örnek geliştirme, kod ve kütüphane paylaşımında bulunma, diğer kod geliştiriciler ile irtibat kurabilme gibi amaçlarla kullanabilecekleri ücretsiz ve yenilikçi bir bulut bilişim örneği olarak “mbed platformu” tanıtılmıştır. Son olarak, çalışma bir ARM tabanlı geliştirme kartı (Nucleo-F401RE), kablosuz alıcı-verici ve grafik ekrandan oluşan bir nesnelerin interneti (sıcaklık takip) örnek uygulaması ile tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bulut bilişim, gömülü sistem programlama, ARM mimarisi,  çevrimiçi derleyici


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.