Miyokardiyal Telositler

Mustafa ÖZTOP, Ruaa NADA, Kenan ÇINAR
1.526 492

Öz


Popescu ve ekibi tarafından tanımlanan ve birçok organ ve dokuda bulunan telositler, bağ dokularda dağılım gösteren ve endotel hücreler, fibroblastlar ve kardiyomiyositlerle üç-boyutlu bir ağ oluşturan yeni bir interstisyal hücre tipidir. Bir telosit, küçük bir hücre gövdesi ve değişken sayıda telopod ile karakterize olmaktadır. Telopodlar aynı ve farklı hücreler arası bağlantılar ile bağlantı kurarlar ve üç-boyutlu ağlar oluştururlar. Telopodlar ayrıca parakrin sinyal iletişimine katılan ekzozom, ektozom ve çok veziküllü taşıyıcılar olmak üzere üç tip hücre dışı vezikül salgılarlar. Telositleri belirlemede ışık ve elektron mikroskobi gibi çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Elde edilen kanıtlar telositlerin kısa ve uzun mesafeli hücreler arası iletişim ile doku homeostazisinin korunmasına ve yenilenmesine karışabildiklerini göstermektedir. Telositlerin endotel hücreler ile nano-metre düzeyinde çok sayıda doğrudan bağlantı kurdukları, vasküler endoteliyal büyüme faktörü (VEGF) salgılayarak anjiogenezise katkıda bulundukları ve anjiogenik mikroRNA içerdikleri belirtilmiştir. Bu derleme çalışmasında telositlerin özellikleri, yerleşimleri ile normal ve hastalıklı organlardaki fonksiyonları üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Telosit, telopod, eksozom, ektozom, doku homeostazisi


Tam metin:

PDF

Referanslar


Adler, C.P., Costabel, U. (1975). Cell number in human heart in atrophy, hypertrophy, and under the influence of cytostatics. Recent Advances in Studies on Cardiac Structure and Metabolism, 6: 343–55.

Bani, D., Formigli, L., Gherghiceanu, M., Faussone-Pellegrini, M.S. (2010). Telocytes as supporting cells for myocardial tissue organization in developing and adult heart. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 14: 2531–8.

Baudino, T.A., Carver, W., Giles, W. (2006). Cardiac fibroblasts: friend or foe? American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology, 291: 1015–1026.

Bei,Y., Zhou, Q., Fu, S. (2015). Cardiac telocytes and fibroblasts in primary culture: different morphologies and immunophenotypes. PLOSone, 18: e0115991. 93.

Camelliti, P, Borg, T.K., Kohl, P. (2005). Structural and functional characterization of cardiac fibroblasts. Cardiovascular Research, 65: 40–51.

Cantarero, C.I., Luesma, B.M.J, Junquera, E.C. (2011). Identification of telocytes in the lamina propria of rat duodenum: transmission electron microscopy. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 15: 26–30.

Cismasiu, V.B., Radu, E., Popescu, L.M. (2011). miR-193 expression differentiates telocytes from other stromal cells. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 15(5):1071-1074.

Cretoiu, S.M., Popescu, L.M. (2014). Telocytes revisited. Biomolecular Concepts, 5: 353–69.

Faussone-Pellegrini, M.S., Bani, D. (2010). Relationships between telocytes and cardiomyocytes during pre- and post-natal life. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 14: 1061–1063.

Faussone-Pellegrini, M.S., Popescu, L.M. (2011). Telocytes. Biomolecular Concepts, 2: 481–489.

Fertig, E.T., Gherghiceanu, M., Popescu, L.M. (2014). Extracellular vesicles release by cardiac telocytes: electron microscopy and electron tomography. Journal of Cellular

and Molecular Medicine, 18: 1938–1943.

Gerdes, A.M. (2012). Cardiomyocyte ultrastructure. In: Muscle: fundamental biology and mechanisms of disease. Hill, J.A., Olsen, E.N. (eds), Academic Press, San Diego, USA, 47–55.

Gherghiceanu, M., Hinescu, M.E., Andrei, F., Mandache, E., Macarie, C.E., Faussone-Pellegrini, M.S., Popescu, L.M. (2008). Interstitial Cajal-like cells (ICLC) in myocardial sleeves of human pulmonary veins. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 12:1777–1781.

Gherghiceanu, M., Manole, C.G., Popescu, L.M. (2010). Telocytes in endocardium: electron microscope evidence. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 14:2330-2334.

Gherghiceanu, M., Popescu, L.M. (2010). Cardiomyocyte precursors and telocytes in epicardial stem cell niche: electron microscope images. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 14:871-877.

Gherghiceanu, M., Popescu, L.M. (2012). Cardiac telocytes – their junctions and functional implications. Cell and Tissue Research, 348: 265–279.

Gherghiceanu, M., Popescu, L.M. (2011). Heterocellular communication in the heart: electron tomography of telocyte-myocyte junctions. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 15: 1005–1011.

Gherghiceanu, M., Popescu, L.M. (2009). Human epicardium: ultrastructural ancestry of mesothelium and mesenchymal cells. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 13: 2949–2951.

Hinescu, M.E., Gherghiceanu, M., Mandache, E. (2006). Interstitial Cajal-like cells (ICLC) in atrial myocardium: Ultrastructural and immunohistochemical characterization. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 10:243–257.

Hinescu, M.E., Gherghiceanu, M., Suciu, L., Popescu, L.M. (2010). Telocytes in pleura: two- and three-dimensional imaging by transmission electron microscopy. Cell and Tissue Research, 343: 389–397.

Hinescu, M.E., Popescu, L.M. (2005). Interstitial Cajal-like cells (ICLC) in human atrial myocardium. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 9: 972–975.

Hunt, G.C., Singh, P., Schwarzbauer, J.E. (2012). Endogenous production of fibronectin is required for self-renewal of cultured mouse embryonic stem cells. Experimental Cell Research, 318: 1820–1831.

Kohl, P., Camelliti, P. (2011). Fibroblast–myocyte connections in the heart. Heart Rhythm, 9: 461–464.

Kostin, S., Popescu, L.M. (2009). A distinct type of cell in myocardium: interstitial Cajal-like cells (ICLCs). Journal of Cellular and Molecular Medicine, 13: 295–308.

Kostin, S. (2010). Myocardial telocytes: a specific new cellular entity. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 14: 1917–21.

Limana, F., Bertolami, C., Mangoni, A. (2010). Myocardial infarction induces embryonic reprogramming of epicardial c-kit cells: role of the pericardial fluid. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 48: 609–18.

Liu, J.J., Shen, X.T, Zheng, X. (2011). Distribution of telocytes in the rat heart. Journal of Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research, 15: 3546–8.

Luesma, M.J., Gherghiceanu, M., Popescu, L.M. (2013). Telocytes and stem cells in limbus and uvea of mouse eye. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 17: 1016–24.

Mandache, E., Gherghiceanu, M., Macarie, C., Kostin, S., Popescu, L.M. (2010). Telocytes in human isolated atrial amyloidosis: ultrastructural remodelling. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 14: 2739–47.

Manole. C.G., Cismasiu, V., Gherghiceanu, M., Popescu, L.M. (2011). Experimental acute myocardial infarction: telocytes involvement in neo-angiogenesis. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 15: 2284–96.

Nag, A.C., Zak, R. (1979). Dissociation of adult mammalian heart into single cell suspension: an ultrastructural study. Journal of Anatomy, 129: 541–59.

Nag, A.C. (1980). Study of non-muscle cells of the adult mammalian heart: a fine structural analysis and distribution. Cytobios, 28: 41–61.

Niculite, C.M., Regalia, T.M., Gherghiceanu, M. (2015). Dynamics of telopodes (telocyte prolongations) in cell culture depends on extracellular matrix protein. Molecular and Cellular Biochemistry, 398: 157–64.

Popescu, L.M., Andrei, F., Hinescu, M.E. (2005). Snapshots of mammary gland interstitial cells: methylene-blue vital staining and c-kit immunopositivity. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 9: 476–7

Popescu, L.M., Faussone-Pellegrini, M.S. (2010). Telocytes - a case of serendipity: the winding way from Interstitial Cells of Cajal (ICC), via Interstitial Cajal-Like Cells (ICLC) to Telocytes. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 14(4):729-740.

Popescu, L.M., Gherghiceanu, M., Hinescu, M.E. (2006). Insights into the interstitium of ventricular myocardium: interstitial Cajallike cells (ICLC). Journal of Cellular and Molecular Medicine, 10: 429–458.

Popescu, L.M., Gherghiceanu, M., Manole, C.G. (2009). Faussone-Pellegrini MS. Cardiac renewing: interstitial Cajal-like cells nurse cardiomyocyte progenitors in epicardial stem cell niches. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 13:866–886.

Popescu, L.M., Gherghiceanu, M., Suciu, L.C., Manole, C.G., Hinescu, M.E. (2011). Telocytes and putative stem cells in the lungs: electron microscopy, electron tomography and laser scanning microscopy. Cell and Tissue Research, 345: 391–403.

Popescu, L.M., Manole, C.G., Gherghiceanu, M., Ardelean, A., Nicolescu, M.I., Hinescu, M.E., Kostin, S. (2010). Telocytes in human epicardium. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 14: 2085–93.

Popescu, L.M., Nicolescu, M.I. (2013). Telocytes and stem cells. In: Resident stem cells and regenerative therapy. Goldenberg, R.C., de Campos Carvalho, A.C. (eds),. Academic Press, Oxford, UK, 205–331.

Popescu, L.M. (2011). The tandem: Telocytes-stem cells. International Journal of Biomedical Science and Engineering, 2:83–92.

Stoffels, J.M.J., Zhao, C., Baron, W. (2013). Fibronectin in tissue regeneration: timely disassembly of the scaffold is necessary to complete the build. Cellular and Molecular Life Sciences, 70: 4243–4253.

Suciu, L., Popescu, L.M., Gherghiceanu, M., Regalia, T., Nicolescu, M.I., Hinescu, M.E., Faussone-Pellegrini, M.S. (2010). Telocytes in human term placenta: morphology and phenotype. Cells Tissues Organs, 192:325–39.

Suciu, L., Popescu, L.M., Regalia, T. (2009). Epicardium: interstitial Cajal-like cells (ICLC) highlighted by immunofluorescence. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 13: 771–777.

Vliegen, H.W., Van der Laarse, A., Cornelisse, C.J. (1991). Myocardial changes in pressure overload-induced left ventricular hypertrophy. A study on tissue composition, polyploidization and multinucleation. European Heart Journal, 12: 488–494.

Wang, J., Karra, R., Dickson, A.L. (2013). Fibronectin is deposited by injury-activated epicardial cells and is necessary for zebrafish heart regeneration. Journal of Developmental Biology, 382: 427–35.

Zak, R. (1974). Development and proliferative capacity of cardiac muscle cells. Circulation Research, 32: 17–26.

Zhao, B., Chen, S., Liu, J., Yuan, Z., Qi, X., Qin, J., Zheng, X., Shen, X., Yu, Y., Qnin, T.J., Chan, J.Y., Cai, D. (2013). Cardiac telocytes were decreased during myocardial infarction and their therapeutic effects for ischaemic heart in rat. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 17: 123–33.

Zhao, B., Liao, Z., Chen, S., Yuan, Z., Yilin, C., Lee, K.K., Qi, X., Shen, X., Zheng, X., Quinn, T., Cai, D. (2014). Intramyocardial transplantation of cardiac telocytes decreases myocardial infarction and improves post-infarcted cardiac function in rats. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 18: 780–9.

Zhou, J., Zhang, Y., Wen, X. (2010). Telocytes accompanying cardiomyocyte in primary culture: two- and three-dimensional culture environment. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 14: 2641–5.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.