Bazı Tetrasübstitüe-İmidazol Bileşiklerinin Tere (Lepidium sativum L.) Tohumları Üzerindeki Herbisit Etkilerinin Araştırılması

İsmail KAYAĞİL, Başak FİDAN
1.703 251

Öz


Son zamanlarda iyi tarım ürünleri sürekli gündemdedir. İyi tarım ürünleri doğru zamanda doğru ilaçlama yapılarak yetiştirilebilmektedir. Tarımdaki en büyük problemlerden biri yabancı ot mücadelesidir. Bu amaçla herbisit adı verilen bileşikler kullanılmaktadır. Bu herbisitlerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada 30 adet daha önce yayınlanmış bileşik üzerinde herbisit etki çalışması yapılmıştır. Herbisit etki çalışması tere (Lepidium sativum L.) tohumlarının çimlendirilmesi esasına göre yapılmış olup, sonuçları TD50 değeri olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tetrasübstitüe-imidazol, Tere (Lepidium sativum L.) tohumları, Herbisit etki

Tam metin:

PDF

Referanslar


Daidone, G., Maggio, B., Schillaci, D. (1990). Salicylanilide and Its Heterocyclic Analogues. A Comparative Study of Their Antimicrobial Activity. Pharmazie 45(6): 441-442.

Demirayak, Ş., Turan-Zitouni, G. (1990). The Cytotoxic Activity of 2-Aryl-4,5,6,7-tetrahydrobenzimidazole Derivatives on Lepidium sativum Roots and Quantitative Structure-Activity Relationships. Acta Pharmaceutica Turcica 32: 55-60.

Duke, S.O. (1990). Overview of Herbicide Mechanisms of Action. Environmental Health Perspectives 87: 263-271.

Erözderim, Ö. (2016). Bazı Merkapto-1,2,4-triazoliletiltiyeno[2,3-d]pirimidin Türevlerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Lepidium sativum L. Tohumları Üzerinde Herbisit Etkilerinin Araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Burdur, 52-53.

Kayağil, İ., Demirayak, Ş. (2011). Synthesis of some 2,3,6,8-tetraarylimidazo[1,2-a]pyrazine derivatives by using either reflux or microwave irradiation method and investigation their anticancer activities. Turkish Journal of Chemistry 35: 13-24.

Kılıç, D. (2016). Bazı 2-(4-(1-Sübstitüebenzimidazol-2-il)tiyazol-2-ilamino)-4-ariltiyazol Türevlerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Lepidium sativum L. Tohumları Üzerinde Herbisit Etkilerinin Araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Burdur, 54-56.

Macias, F.A., Marin, D., Oliveros-Bastidas, A., Castellano, D., Simonet, A.M., Molinillo, J.M.G. (2005). Structure-Activity Relationships (SAR) Studies of Benzoxazinones, Their Degradation Products and Analogues. Phytotoxicity on Standard Target Species (STS). Journal of Agricultural and Food Chemistry 53: 538-548.

Öğretir, C., Demirayak, Ş. (1986). Benzimidazol Çalışmaları III. Bazı Benzimidazol Türevlerinin Bitki Köklerinin Büyümesini Engelleyici Etkilerinin İncelenmesi. Doğa Türk Biyoloji Dergisi 10: 193-196.

Özden, S., Özden, T., Gümüş, F., Demirayak Ş. (1988). An Investigation on Quantitative Structure-Activity Relationship of 2-Cycloalkylimidazo[4,5-b]-and-[4,5-c]pyridines. Scientia Pharmaceutica 56: 257-262.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.