Bazı Tetrasübstitüe-imidazo[1,2-a]pirazin bileşiklerinin tere (Lepidium sativum L.) tohumları üzerindeki herbisit etkilerinin araştırılması

İsmail KAYAĞİL, Caner BALTACI
1.385 217

Öz


Kaliteli tarım ürünleri elde etmek için günümüzde uygulanan yöntem, doğru zamanda doğru dozda doğru ilaçlamadır. Tarımsal ilaçlar genel olarak pestisitler olarak bilinir. Bunlardan en çok kullanılanı hiç şüphesiz herbisitlerdir. Çünkü tarımda yabancı ot mücadelesi oldukça büyük yer tutmaktadır. Bu çalışmada yabancı otlarla mücadele etmek için tere (Lepidium sativum L.) tohumları model organizma seçilmiştir. Daha önce sentezlenip yayınlanmış olan 27 bileşik bu tohumlarda test edilmiştir ve kök uzamalarına göre sonuçlar alınıp rapor edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tetrasübstitüe-imidazo[1,2-a]pirazin, Tere (Lepidium sativum L.) tohumları, Herbisit etki


Tam metin:

PDF

Referanslar


Demirayak, Ş., Turan-Zitouni, G. (1990). The Cytotoxic Activity of 2-Aryl-4,5,6,7-tetrahydrobenzimidazole Derivatives on Lepidium sativum Roots and Quantitative Structure-Activity Relationships. Acta Pharmaceutica Turcica 32: 55-60.

Erözderim, Ö. (2016). Bazı Merkapto-1,2,4-triazoliletiltiyeno[2,3-d]pirimidin Türevlerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Lepidium sativum L. Tohumları Üzerinde Herbisit Etkilerinin Araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Burdur, 52-53.

Karadeniz, A., Topçuoğlu, Ş.F., İnan, S. (2006). Auxin, Gibberellin, Cytokinin and Abscisic Acid Production in Some Bacteria. World Journal of Microbiology & Biotechnology 22: 1061-1064.

Kayağil, İ., Demirayak, Ş. (2011). Synthesis of some 2,3,6,8-tetraarylimidazo[1,2-a]pyrazine derivatives by using either reflux or microwave irradiation method and investigation their anticancer activities. Turkish Journal of Chemistry 35: 13-24.

Kılıç, D. (2016). Bazı 2-(4-(1-Sübstitüebenzimidazol-2-il)tiyazol-2-ilamino)-4-ariltiyazol Türevlerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Lepidium sativum L. Tohumları Üzerinde Herbisit Etkilerinin Araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Burdur, 54-56.

Öğretir, C., Demirayak, Ş. (1986). Benzimidazol Çalışmaları III. Bazı Benzimidazol Türevlerinin Bitki Köklerinin Büyümesini Engelleyici Etkilerinin İncelenmesi. Doğa Türk Biyoloji Dergisi 10: 193-196.

Özden, S., Özden, T., Gümüş, F., Demirayak Ş. (1988). An Investigation on Quantitative Structure-Activity Relationship of 2-Cycloalkylimidazo[4,5-b]-and-[4,5-c]pyridines. Scientia Pharmaceutica 56: 257-262.

Qin, S., Zhang, Y.J., Yuan, B., Xu, P.Y., Xing, K., Wang, J., Jiang, J.H. (2014). Isolation of ACC Deaminase-producing Habitat-adapted Symbiotic Bacteria Associated with Halopyhte Limonium sinense (Girard) Kuntzeand Evaluating Their Plant Growth-promoting Activity Under Salt. Stress Plant Soil 374: 753-766.

Zazueta, N.E., Acosta, O.O., Herrera, L.M., Vazquez, R.A., Lopez, E.L., Zuniga, A.G., Dorantes, A.R. (2013). Effect of Inoculation with Three Phytohormone Producers Phytobacteria with ACC Deaminase Activity on Root Length of Lens esculenta Seedlings. American Journal of Plant Sciences 4: 2199-2205.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.