Antalya İli Kumluca İlçesi Kavun Seralarından Toplanan Tetranychus Urticae (Koch) (Acari:Tetranychidae) Popülasyonlarının Abamectin ve Spirodiclofen'e Karşı Direnç Düzeyleri

İrfan TURAN, Sibel YORULMAZ SALMAN, Recep AY
1.399 279

Öz


Bu çalışmada Antalya ili Kumluca ilçesi kavun seralarından toplanan Tetranychus urticae’nin abamectin ve spirodiclofen etkili maddelerine karşı duyarlılık düzeyleri belirlenmiştir. Kavun seralarından toplam 20 T. urticae popülasyonu toplanmıştır. T. urticae popülasyonlarının LC50 değeri ilaçlama kulesi kullanılarak yaprak disk metodu ile bulunmuştur. T. urticae popülasyonlarında abamectine’e karşı 8.44-26.56 kat ve spirodiclofen'e karşı 4.91-19.02 kat arasında direnç düzeyleri belirlenmiştir. T. urticae popülasyonlarında dirençle bağlantılı detoksifikasyon enzimlerinden esteraz enzimi elektroforez ve kinetik yöntemlerle belirlenmiştir. T. urticae popülasyonlarının esteraz seviyeleri 9.52-21.05 mOD min-1 mg-1 protein arasında değişmiştir. Sonuç olarak kavun seralarından toplanan T. urticae popülasyonlarında iki akarisite karşı gelişen dirençte esteraz enzimlerinin etkili olabileceği görüşüne varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tetranychus urticae, direnç, abamectin, spirodiclofen, enzim


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.