Cilt: 1 Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Balık yemlerinde alternatif bitkisel protein kaynağı olarak fındık küspesi kullanımı PDF
Gaye DOĞAN, Recep BİRCAN
Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) Larinks, Trake ve Bronkus mukozalarındaki mast hücrelerinin dağılımı ve yoğunluğu PDF
Alkan KARAOĞLU, Emel DEMİRBAĞ, Kenan ÇINAR
Tenebrio molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae) larva ve pupasının yağ asidi bileşimi PDF
Deniz TAŞKIN, M. Yaşar AKSOYLAR
Hava kirliliğinin belirlenmesinde likenlerin kullanımı PDF
Özge TUFAN-ÇETİN, Hüseyin SÜMBÜL
Küresel ısınmanın orman ekosistemine etkisi PDF
Kerem CANLI
Kadife balığı (Tinca tinca L. 1758)’nın bazı yüzgeçlerindeki mukus hücrelerinin histokimyasal karakterleri PDF
Seval KELEK, Kenan ÇINAR, Nagehan ÇİMENOĞLU
Prenatal dönemin bazı evrelerinde bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) derisi mast hücrelerinin dağılımı PDF
Seval KELEK, Kenan ÇINAR
Denetleyici ve düzenleyici sistemler konusunda uygulanan çoklu zekâ kuramının öğrencilerin başarısına etkisi PDF
Murat KURT, İbrahim GÜMÜŞ, Aysel TEMELLİ
0 Sınıf öğretmeni adaylarının fen bilgisi öğretimi dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi PDF
Hasan GENÇ, Huriye DENİŞ, Hilmi DEMİRKAYA
İlköğretim öğrencilerinin ormana ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma PDF
Hasan GENÇ, Hilmi DEMİRKAYA, Gülşah KARASAKAL
Bulanık mantık ve PIC kullanılarak bir klima sisteminin kontrolü PDF
Hande ERKAYMAZ, İbrahim ÇAYIROĞLU
ZnO ince filmlerin kalınlıkları ve optiksel sabitlerinin noktasal kısıtlamasız minimizasyon algoritması ile belirlenmesi PDF
Nilgün ERARSLAN, Tayyar GÜNGÖR


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-2243