Cilt: 7 Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Kapak ve Yayın Kurulu PDF
MAKUFEBED Yayın Kurulu
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Kullanılarak Burdur İli Arazi Kullanımının Zamansal Değişiminin Belirlenmesi PDF
İbrahim İskender SOYASLAN, Kerem HEPDENİZ
Yarışlı Gölü (Burdur) Sulak Alanının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi PDF
Ayşen DAVRAZ, Mehmet ÇAKMAK
PEM Yakıt Hücrelerinde Geometrik Boyutların Hücre Performansı Üzerine Etkilerinin Sayısal İncelenmesi PDF
Muhammet ÖZDOĞAN, Lütfü NAMLI, Aydın DURMUŞ
Naproksenin Katalitik Islak Peroksit Oksidasyonu PDF
Fatma TOMUL, Derya KARAKUŞ
Çelik Boru Kesitli Kiriş-Kolon Birleşimlerinde Başlık Levhasının Şekil Değiştirmeye Etkisi PDF
Deniz BAYRAKTAR, Zeki AY
Burdur Göl Suyu ve Çamurunda Metal Tayini PDF
Yasin ARSLAN, Diğdem TRAK, Ummahan BULGÖK, Samet BODUR, Erdal KENDÜZLER
Bazı Tetrasübstitüe-imidazo[1,2-a]pirazin bileşiklerinin tere (Lepidium sativum L.) tohumları üzerindeki herbisit etkilerinin araştırılması PDF
İsmail KAYAĞİL, Caner BALTACI
Fungal Endofitler ve Etkileşimleri PDF
Refika Ceyda BERAM, Abdullah BERAM, H. Tugba DOĞMUŞ LEHTIJARVI
Water Mite (Acari, Hydrachnidia) Fauna of Kargı Stream (Antalya-Turkey) and Their Relationships with Physicochemical Variables PDF (English)
Melek ZEYBEK, Hasan KALYONCU
Belirgin Dalga Yüksekliğinin (Significant Wave Height=Hs) Bulanık Sinir Ağları (ANFIS) ile Tahmini PDF
Rıfat TÜR


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-2243