Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Developmental disorders caused by Verbascum speciosum Schrad. Extracts in Drosophila melanogaster (Diptera: Drosophilidae) Öz   PDF (English)
Hasan Uysal, Özkan Aksakal, Hakan Askın
 
Cilt: 3 Sayı: 1 0 Karaca Mağarası’nın (Gümüşhane) Alternatif Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi Öz   PDF
Nurhan Koçan
 
Cilt: 1 Sayı: 2 0 Sınıf öğretmeni adaylarının fen bilgisi öğretimi dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi Öz   PDF
Hasan GENÇ, Huriye DENİŞ, Hilmi DEMİRKAYA
 
Cilt: 2 Sayı: 2 A new method to increase disperse dyeability of polypropylene fibers: ultrasonic assisted dyeing Öz   PDF
Elif ATABEK YiĞiT, Murat TEKER
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Aliağa (İzmir) Denizel Ortamındaki Sülfat İndirgeyen Bakterilerin Dağılımının En-Muhtemel-Sayı Metodu (EMS) ile Araştırılması Öz   PDF
Aslı KAÇAR
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Altı Zamanlı, Pistonlu İçten Yanmalı Motorlar Öz   PDF
Emre Arabacı
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Altıntaş Köyü (Uşak) Kuzeyindeki Andezitik Kayaçların Kaplama ve Döşeme Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Öz   PDF
Ebru BAŞPINAR TUNCAY, Deniz DEDEOĞLU, Fuzuli YAĞMURLU
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Alttaş sıcaklığının expanding thermal plazma yöntemi ile elde edilen a-Si:H filmlerin optik ve elektriksel özellikleri üzerine etkisi Öz   PDF
Tayyar GÜNGÖR, Guy J. ADRIAENSSENS
 
Cilt: 6 Sayı: 2 Amino Acid Decarboxylase Activity of Some Lactic Acid Bacteria Öz   PDF (English)
Pelin ERTÜRKMEN, İlkay TURHAN, Zübeyde ÖNER
 
Cilt: 6 Sayı: 2 Anoksik-aerobik Ardışık Kesikli Reaktörde Azot Giderme Performansına Çözünmüş Oksijen Kontrolünün Etkisi Öz   PDF
Engin GÜRTEKİN
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Antalya Bölgesindeki İstilacı Bir Salyangoz Türünün Moleküler Filogenisi Öz   PDF
Ayşe Gül MUTLU, Abdülkerim BİLGİNER, Muzaffer DÜKEL, Ümit KEBAPÇI, Duygu Ceren ÇAĞLAN, Mehmet Zeki YILDIRIM
 
Cilt: 7 Ek Sayı 1 Antalya İli Kumluca İlçesi Kavun Seralarından Toplanan Tetranychus Urticae (Koch) (Acari:Tetranychidae) Popülasyonlarının Abamectin ve Spirodiclofen'e Karşı Direnç Düzeyleri Öz   PDF
İrfan TURAN, Sibel YORULMAZ SALMAN, Recep AY
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Antalya İli’nde Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektörü ve Pazarlama Durumu Öz   PDF
Erkan GÜMÜŞ, Serpil YILMAZ
 
Cilt: 7 Ek Sayı 1 Antalya Konyaaltı Sahilinde Kıyı Erozyonu Tehlikesi Öz   PDF
Nihat DİPOVA
 
Cilt: 6 Sayı: 2 ARM Tabanlı Gömülü Sistemlere Yönelik Açık Kaynak Kodlu Bulut Bilişim Uygulaması: mbed Platformu Öz   PDF
İsmail KIRBAŞ, Mehmet Erkan YÜKSEL
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Asfalt Betonu İçerisine Konulan Düşük Karbon Çeliğinin %3.5 NaCl Ortamındaki Korozyonunun İncelenmesi Öz   PDF
Hüsnü Gerengi, Ercan Özgan, Çağlar Akçay, İlhan Arslan
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Astronot Balığı (Astronotus ocellatus Agassiz, 1831) Mide ve Özofagusunda Bağ Doku Fibrillerinin Yoğunluğu ve Dağılımı Öz   PDF
Mustafa Öztop, Şeyda Büyükyıldırım, Kenan Çınar
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Aydınca Yöresi (Amasya) Ormanlarında Saçlı Meşe (Quercus cerris L.) Türünün Dağılımı İle Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkileri Öz   PDF
Özdemir Şentürk, Serkan Gülsoy, İlker Tümer
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Ayrışımların Modulo 11 Kongrüans Özellikleri Öz   PDF
Göksal BİLGİCİ
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Balık yemlerinde alternatif bitkisel protein kaynağı olarak fındık küspesi kullanımı Öz   PDF
Gaye DOĞAN, Recep BİRCAN
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Bartın Irmağı Kirlilik Profilinin Fiziksel Parametrelerle Belirlenmesi Öz   PDF
Handan UCUN ÖZEL, Betül Tuba GEMİCİ
 
Cilt: 6 Sayı: 2 Bazı İmidazol ve İmidazo[1,2-a] Pirazin Türevlerinin Antikanser Aktiviteleri Üzerine QSAR Çalışmaları Öz   PDF (English)
İsmail KAYAĞİL, Şeref DEMİRAYAK
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Bazı Su Mercimeklerinin Nutrient Gideriminde Kullanımı Öz   PDF
Murat TOPAL, Bünyamin KARAGÖZOĞLU, Erdal ÖBEK, E.Işıl ARSLAN TOPAL
 
Cilt: 7 Ek Sayı 1 Bazı Tetrasübstitüe-İmidazol Bileşiklerinin Tere (Lepidium sativum L.) Tohumları Üzerindeki Herbisit Etkilerinin Araştırılması Öz   PDF
İsmail KAYAĞİL, Başak FİDAN
 
Cilt: 7 Sayı: 2 Bazı Tetrasübstitüe-imidazo[1,2-a]pirazin bileşiklerinin tere (Lepidium sativum L.) tohumları üzerindeki herbisit etkilerinin araştırılması Öz   PDF
İsmail KAYAĞİL, Caner BALTACI
 
Toplam 141 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 > >> 


ISSN: 1309-2243