Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Elazığ İli Biyokütle Enerji Potansiyeli Üzerine: 2000-2010 Öz   PDF
Murat Topal, E. Işıl Arslan Topal
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Elektrikli Araç Teknolojisinin Gelişimi ve Gelecek Beklentileri Öz   PDF
Alper Kerem
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Environmental Investigation in Burdur Lake Basin Öz   PDF
Latif Gürkan KAYA, Cengiz YÜCEDAĞ, Özge DURUŞKAN
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Farklı Bitkiler Üzerinde Yetiştirilen Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)’nin Esteraz ve Glutathion S-Transferaz Enzim Düzeylerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Sibel Yorulmaz Salman, Fatih Bayrak, Rıfat Kılıçoğlu, İdris Sancar, Recep Ay
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Farklı habitatların eklembacaklı komüniteleri açısından değerlendirilmesi: Pinus nigra Arnold. (Karaçam) ve Prunus dulcis L. (Badem) vejetasyonları Öz   PDF
Burçin Yenisey KAYNAŞ, Doğukan DİNÇ, Ayşe AKCAN, Ramazan ÖZKAN, Tuğçe YÜCEL
 
Cilt: 7 Ek Sayı 1 First Record of the Water Mite Atractides polyporus (K. Viets, 1922) (Acari; Hydrachnidia; Hygrobatidae) for Turkey Öz   PDF (English)
Pınar GÜLLE, İskender GÜLLE, Yunus Ömer BOYACI
 
Cilt: 7 Sayı: 2 Fungal Endofitler ve Etkileşimleri Öz   PDF
Refika Ceyda BERAM, Abdullah BERAM, H. Tugba DOĞMUŞ LEHTIJARVI
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Güçlendirilmiş Betonarme Binaların Deprem Güvenliği Öz   PDF
Hamide Tekeli, Hakan Dilmaç, Mustafa Türkmen, Fuat Demir
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Güneş Pili Kullanılarak Burdur’da Bir Evin Ortalama Elektrik İhtiyacının Karşılanması Öz   PDF
Ahmet Çifci, İbrahim Kırbaş, Barış İşyarlar
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Hava Isıtmalı Güneş Kollektörlerin’de Güneş Takip Mekanizması Kullanımı Öz   PDF
İbrahim KIRBAŞ, Bilal AYDOĞAN, Ahmet UYUMAZ
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Hava Kirleticilerin Bitkilere Etkileri Öz   PDF
Cengiz YÜCEDAĞ, Latif Gürkan KAYA
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Hava kirliliğinin belirlenmesinde likenlerin kullanımı Öz   PDF
Özge TUFAN-ÇETİN, Hüseyin SÜMBÜL
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Helix lucorum’un Tükrük Bezinin Histokimyasal Yapısı Öz   PDF
Seçil ZORLU, Kenan ÇINAR, M. Zeki YILDIRIM
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Histochemical Characterization of Glycoconjugates in the Gills of the Aphanius sureyanus anatoliae sureyanus (Neu, 1937) (Osteichthyes: Cyprinodontidae) Öz   PDF
Dilek DİLER, Kenan ÇINAR
 
Cilt: 5 Sayı: 2 İçindekiler Öz   PDF
 
Cilt: 5 Sayı: 1 İçindekiler Öz   PDF
 
Cilt: 4 Sayı: 2 İçindekiler Öz   PDF
 
Cilt: 4 Sayı: 1 İçindekiler Öz   PDF
 
Cilt: 3 Sayı: 1 İçindekiler Öz   PDF
 
Cilt: 1 Sayı: 2 İlköğretim öğrencilerinin ormana ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma Öz   PDF
Hasan GENÇ, Hilmi DEMİRKAYA, Gülşah KARASAKAL
 
Cilt: 1 Sayı: 1 İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yaşadıkları çevrede bulunan milli parklara yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi (Isparta ili örneği) Öz   PDF
Huriye DENİŞ, Hasan GENÇ
 
Cilt: 1 Sayı: 1 İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin orman kavramını algılamaları: fenomenografik bir araştırma Öz   PDF
Hasan GENÇ, Hilmi DEMİRKAYA, Gülşah KARASAKAL
 
Özel Sayı 1 (2016) İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektroskopisi (ICPOES) ile Siyah Çikolata İçindeki Bazı Elementlerin Tayini Öz   PDF
Diğdem TRAK, Yasin ARSLAN
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Inhibition Effects of Essential Oil of Cymbocarpum erythraeum (Dc.) Boiss., on Percentage of Survival from Larvae to Adult in Drosophila melanogaster and its Chemical Composition Öz   PDF
Özkan Aksakal, Handan Uysal, Deniz Altun Çolak, Ebru Mete
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Investigating the Effect of Knowledge Management on Increasing the Creativity of Personnel in West Azerbaijan (Iran) Water and Sewage Organization Öz   PDF (English)
Soleyman Iranzadeh, Khadijeh Bahrami
 
Toplam 141 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


ISSN: 1309-2243