Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 4 Sayı: 2 Manisa’da Bağlarda Kamalı Nematod, Xiphinema index’in (Dorylaimida: Longidoridae) Populasyon Yoğunluğu Öz   PDF
Mehmet KARAKAŞ
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi’nin Rüzgar Enerji Fizibilite Alt Yapısının Hazırlanması ve Uygulanması Öz   PDF
Alper Kerem, Yıldırım Atayeter, Sertaç Görgülü, Serdar Salman
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Mermer İşletmeciliğinde Katı Atık Yönetimi: Elazığ İli Örneği Öz   PDF
Engin Gürtekin, Ayhan Ünlü
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı Uygulamalarının Değerlendirilmesi Öz   PDF
Deniz BAYRAKTAR, Emre Artun BAYRAKTAR
 
Cilt: 7 Ek Sayı 1 Miyokardiyal Telositler Öz   PDF
Mustafa ÖZTOP, Ruaa NADA, Kenan ÇINAR
 
Cilt: 7 Sayı: 2 Naproksenin Katalitik Islak Peroksit Oksidasyonu Öz   PDF
Fatma TOMUL, Derya KARAKUŞ
 
Özel Sayı 1 (2016) Nesnelerin İnterneti Uygulamaları İçin Algılayıcı/Eyleyici Kablosuz Düğüm İlkörneği Geliştirme Öz   PDF
Kadir ARSLAN, İsmail KIRBAŞ
 
Özel Sayı 1 (2016) Ni2FeAl Alaşımının Mekanik Özelliklerinin DFT Hesaplama Yöntemiyle Belirlenmesi Öz   PDF
İnanç YILMAZ, Ülkü BAYHAN
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Östarin Balık Stoklarının Yapısı ve Çevresel Faktörler Öz   PDF
Deniz İNNAL
 
Cilt: 7 Sayı: 2 PEM Yakıt Hücrelerinde Geometrik Boyutların Hücre Performansı Üzerine Etkilerinin Sayısal İncelenmesi Öz   PDF
Muhammet ÖZDOĞAN, Lütfü NAMLI, Aydın DURMUŞ
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar ve Sağlığa Etkileri Öz   PDF
Erol Alver, Ayla Demirci, Mustafa Özcimder
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Prenatal dönemin bazı evrelerinde bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) derisi mast hücrelerinin dağılımı Öz   PDF
Seval KELEK, Kenan ÇINAR
 
Cilt: 6 Sayı: 2 Püskürtme Beton Uygulamaları ve Kullanım Alanları Öz   PDF
Hüseyin Hakan İNCE, Cenk ÖCAL, Melda ALKAN ÇAKIROĞLU, Serkan ÇELİK
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Remarks on General Principally Injective Rings Öz   PDF
Hasan Öğünmez
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa i Öz   PDF
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa ii Öz   PDF
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa ii Öz   PDF
 
Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa ii Öz   PDF
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa ii Öz   PDF
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Sertavul Geçidi ve Mut (Mersin) Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Euphorbia L. Taksonlarının Anatomik Yönden İncelenmesi Öz   PDF
Neslihan Erdoğan, H. Nurhan Büyükkartal, Asuman Karadeniz, Hatice Çölgeçen
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Sigara Dumanının Tohum Çimlenmesi ve Kök Uzunluğu Üzerine Etkisi ve Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Bu Parametreler ile Etkileşimi Öz   PDF
Arzu Özkara, Dilek Akyıl, Mustafa Kargıoğlu
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Sivrihisar Dağları (Eskişehir/Türkiye) Vejetasyon Tiplerinin Floristik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Neslihan ERDOĞAN, Osman KETENOĞLU, M. Ümit BİNGÖL, Fatmagül GEVEN, Münevver ARSLAN
 
Özel Sayı 1 (2016) Soyut Resim Sanatının Mekansal Tasarımına Aktarılması Öz   PDF
Çiğdem ÇİÇEK, Latif Gürkan KAYA
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Su Ürünleri Alerjisi Öz   PDF
Demet Kocatepe, Hülya Turan
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Tarihi Çevreleri Koruma Sürecinde Yeni Yaklaşımlar: Kongre Turizmi, Safranbolu Çarşı Örneğinde Bir Araştırma Öz   PDF
Nurhan Koçan, Ömer Lütfü Çorbacı
 
Toplam 141 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


ISSN: 1309-2243