Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Özel Sayı 1 (2016) Tekstil Endüstrisinde Yapay Görme ile Hata Tespit Uygulamaları Öz   PDF
İbrahim KARATAŞ, Devrim DEMİRAY SOYASLAN
 
Özel Sayı 1 (2016) Tekstil Malzemelerinin İnşaat Mühendisliği Uygulamaları Öz   PDF
Arzu EREN, Devrim DEMİRAY SOYASLAN
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Tenebrio molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae) larva ve pupasının yağ asidi bileşimi Öz   PDF
Deniz TAŞKIN, M. Yaşar AKSOYLAR
 
Cilt: 7 Ek Sayı 1 Tere Bitkisindeki Metallerin Atomik Absorpsiyon Spektrometre ile Tayini Öz   PDF
Burcu KABAK, Yasin ARSLAN, Diğdem TRAK, Yılmaz ERDEM, Erdal KENDÜZLER
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Toprak Ve Sucul Ortamlardaki Ağır Metal Kirliliği Ve Ağır Metal Dirençli Mikroorganizmalar Öz   PDF
Orhan YAVUZ, Nermin SARIGÜL
 
Cilt: 7 Ek Sayı 1 Trofik Durum İndeksi ile Anahtar Sınırlayıcı Parametrelerin Değerlendirilmesi: Taihu Gölü Örneği Öz   PDF
Dilek Eren AKYÜZ
 
Cilt: 4 Sayı: 2 Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Mehtap Tanyol, Gülşad Uslu
 
Özel Sayı 1 (2016) Uçucu Yağ Elde Etmede Gelişmiş Ekstraksiyon Yöntemleri Öz   PDF
Tuğba YAMAN, Şükran KULEAŞAN
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Veri Madenciliği Süreç Modeli ile El Hareketlerinin Myoelektrik Kontrolü Öz   PDF
Musa PEKER, İsmail KIRBAŞ
 
Cilt: 7 Sayı: 2 Water Mite (Acari, Hydrachnidia) Fauna of Kargı Stream (Antalya-Turkey) and Their Relationships with Physicochemical Variables Öz   PDF (English)
Melek ZEYBEK, Hasan KALYONCU
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Yapı-Zemin Etkileşiminin Yapıların Deprem Davranışına Etkileri Öz   PDF
Kasım Armağan Korkmaz, Fuat Demir
 
Özel Sayı 1 (2016) Yara ve Yanık Tedavisinde Kullanılan Örtüler Öz   PDF
Ahmet KOYUTÜRK, Devrim DEMİRAY SOYASLAN
 
Cilt: 7 Sayı: 2 Yarışlı Gölü (Burdur) Sulak Alanının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi Öz   PDF
Ayşen DAVRAZ, Mehmet ÇAKMAK
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Zebrabalığının (Danio rerio) Farklı Dokularında Telomeraz Aktivitesi Öz   PDF
Ayse Gul Mutlu, Hulya Yildiz, Abdulkerim Bilginer
 
Özel Sayı 1 (2016) Zen Bahçeleri Öz   PDF
Ayşe Betül GÖK, Bora BİNGÖL
 
Cilt: 1 Sayı: 2 ZnO ince filmlerin kalınlıkları ve optiksel sabitlerinin noktasal kısıtlamasız minimizasyon algoritması ile belirlenmesi Öz   PDF
Nilgün ERARSLAN, Tayyar GÜNGÖR
 
Toplam 141 ögeden 126 - 141 arası << < 1 2 3 4 5 6 


ISSN: 1309-2243