Okul Öncesi Dönem Çocuk Hikâye Kitapları: Stereotipler ve Kimlikler

Ayşe ÇATALCALI SOYER
4.702 4.816

Öz


Medya marketlerindeki çok hızlı endüstrileşme bu alanın küreselleşmesine neden olmaktadır. Üretilen medya materyalleri merkez ülkelerden çevre ülkelere doğru aktarmakta ve dünyanın her yerinde çocuğa ilişkin popüler kültür alanını etkilemektedir. Söz konusu ulusal ve yerel kültür alanı dışındaki bu kültür oluşumları, çocuğun toplumsallaşması üzerinde etkili olmaktadır. Çünkü çocuğun dikkatini çekebilecek niteliklere sahip kitaplarla bu alan manipule edilmektedir. Uluslarararası endüstrilerde hazırlanan bu kitapların içeriklerinde, yetişkin dünyasına ait çeşitli kalıp yargılara yer verilerek çocuğun dünyası inşa edilmektedir. Dünyanın hangi kültüründe olursa olsun bu endüstriyel ürünler, çocukları ortak eylem ve düşünce metaforlarına değer ve norm dizgelerine yönlendirmekte, bu yolla çocukların davranışlarını biçimlendirmektedir.

 

Çocuk kitaplarında yer alan Pembe Panter, Peter Pan, vb. gibi karakterler görsel medya ile birlikte popüler kültür içinde yer alarak güncelleşmektedir. Bu karakterlerin özellikleri ilişki ve iletişim biçimleri diğer ulusal endüstrilerce üretilmiş çocuk kitaplarında da yer alarak, önceden oluşturulmuş bir anlam dünyası içinde kalıplaşmış yargılarla çocuk kimliğini, gelecekte yetişkin aday olmaya yönelik biçimlendirilmektedir. Böylece çocuk kitapları uluslar arası ticari alanda oluşturulmuş davranış kalıplarıyla, söz konusu stereotiplerle karakterler kimliklendirilmekte ve çocuğun anlam dünyası rasyonelleştirmektedir.

 


Anahtar kelimeler


Çocuk ?Çocuklar, Hikâye kitapları, Toplumsal Cinsiyet, Stereotip

Tam metin:

PDF
-Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilk dosyayı (makale dosyasını) yazar bilgileri olmadan (isimsiz), daha sonraki adımda ise sadece yazar bilgilerini ek dosya halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dosyalar Word formatında olmalıdır. 

 

Dergimiz Dergipark'ın yeni portalı üzerinden yayın hayatına devam etmektedir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://dergipark.gov.tr/makusobed 

 

 

 

 

***Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Hakemli bir dergidir.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Tarandığı İndeksler

ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmektedir

 

 

İletişim:0248 213 31 65