Maliyet Yapışkanlığının Geçerliliğinin Test Edilmesi: Borsa İstanbul Örneği-Testing of The Validity of The Cost Stickiness: The Example of Borsa İstanbul

Erkan ÖZTÜRK, Feyyaz ZEREN
1.565 429

Öz


Bu çalışmada Borsa İstanbul (BIST) imalat sanayinde faaliyet gösteren 76 şirket için maliyet yapışkanlığının geçerliliği test edilmiştir. Bu bağlamda; çalışmada, satışlar ile satışların maliyeti (SM) ve satışlar ile toplam yönetim giderleri (TY) arasındaki asimetrik maliyet davranışı ilişkisi panel saklı eşbütünleşme tekniği yardımı ile araştırılmıştır. Bu teknik sayesinde, incelenen maliyet değişkenlerinin uzun dönemdeki pozitif ve negatif şoklarının asimetrik davranış farklılıkları ortaya konulmuştur. 2007’nin ilk çeyreğinden 2015’in ikinci çeyreğine kadar olan dönemi kapsayan çalışmanın sonucunda; hem faaliyet hacmindeki artış, hem de faaliyet hacmindeki azalış durumlarında maliyet yapışkanlığının varlığına dair kanıtlara ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, satışlar – toplam yönetim giderleri eşleşmesi için test edilen maliyet yapışkanlığının, satışlar – satışların maliyeti eşleşmesi için test edilen maliyet yapışkanlığından daha uzun süre kalıcı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, eşbütünleşme ilişkisinin negatif şoklar durumunda daha uzun süre kalıcı olduğu görülmüştür.


Anahtar kelimeler


Borsa İstanbul, Maliyet Yapışkanlığı, Asimetrik Maliyet Davranışı, Panel Saklı Eşbütünleşme

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20875/sb.05076

-Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilk dosyayı (makale dosyasını) yazar bilgileri olmadan (isimsiz), daha sonraki adımda ise sadece yazar bilgilerini ek dosya halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dosyalar Word formatında olmalıdır. 

 

Dergimiz Dergipark'ın yeni portalı üzerinden yayın hayatına devam etmektedir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://dergipark.gov.tr/makusobed 

 

 

 

 

***Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Hakemli bir dergidir.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Tarandığı İndeksler

ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmektedir

 

 

İletişim:0248 213 31 65