Sayı 2

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 Bahar

İçindekiler

Yayın Kurulu ve İçindekiler PDF
 
Aile İçinde Yaşanan Şiddete Karşı Çocuğun Gösterdiği Tepkiler PDF
Nida BAYINDIR
Adorno'nun Estetik Kuramı Bağlamında Müzik Eserlerinde İçerik Analizine Yönelik Bir Model Önerisi PDF
İlker KÖMÜRCÜ
Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişki: Kavramsal Bir Bakış PDF
Adile Aşkım KURT, Dilruba KÜRÜM
Sürdürülebilir Girişimciliğin Önündeki Engeller: Kriz ve Öğrenilmiş Çaresizlik Sarmalında Girişimci-Yöneticiler PDF
Ramazan ERTURGUT, Serhat SOYŞEKERCİ
Müzik Öğretmenliği A.B.D.'nda Uygulanan Armoni-Kontrpuan-Eşlik Derslerinde Piyanonun Kullanım Durumunun İncelenmesi PDF
Turgay TUNÇ, Aytekin ALBUZ
Bilgi Yönetimi Sürecinde Performans Yönetim Modellerinin Uygulanması PDF
Hüseyin YILMAZ
Genel Gelişim Sürecinde Müziksel Gelişim PDF
Gökhan ÖZDEMİR, Gökay YILDIZ
Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Empati PDF
Kadir ŞEKER
Dolaylı ve Dolaysız Pekiştireç Kullanımının Öğrencilerin Piyano Çalma Tekniği Üzerindeki Etkileri PDF
Mehmet Kayhan KURTULDU
Pro-Drop Parameter and L1 Transfer: A Study on Turkish Speakers of English PDF
Safiye İpek KURU GÖNEN
Deşifre Şarkı Söyleme ve Koro Eğitimine Katkıları PDF
Sevan DENİZ NART


-Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilk dosyayı (makale dosyasını) yazar bilgileri olmadan (isimsiz), daha sonraki adımda ise sadece yazar bilgilerini ek dosya halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dosyalar Word formatında olmalıdır. 

 

Dergimiz Dergipark'ın yeni portalı üzerinden yayın hayatına devam etmektedir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://dergipark.gov.tr/makusobed 

 

 

 

 

***Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Hakemli bir dergidir.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Tarandığı İndeksler

ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmektedir

 

 

İletişim:0248 213 31 65