Sayı 3

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 Güz

İçindekiler

Sayı Kapağı, Yayın Kurulu ve İçindekiler PDF (English) PDF
 
Bireyci-Toplumcu Kültür Ve Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma PDF
İlker Hüseyin ÇARIKÇI, Osman KOYUNCU
Sosyal Beceri Programının (BLOCKS) İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri Üzerindeki Etkisi PDF
Özlem TAGAY, Yaprak BAYDAN, Nilüfer VOLTAN ACAR
İktisadi Kalkınma Sürecinde Beşeri Sermayeye İlişkin Bir İnceleme PDF
Muhammed KARATAŞ, Eda ÇANKAYA
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Mizah Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi PDF
Şahin ORUÇ
Kavram Haritası Tekniginin Genel İşletme Dersi İçin Uygulanması ve Ögrenci Görüşleri PDF EK
Adnan KALKAN, Sinan UĞUZ
The Relationship Between Multiple Intelligences and Academic Achievements Of Second Grade Students PDF (English) PDF
F. Ebru İKİZ, Firdevs SAVİ ÇAKAR
Türkiye'de Kamu İktisadi Teşekküllerine Bir Örnek: Keçiborlu Kükürt Fabrikası PDF
Kadir ŞEKER
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Bucak'ta İdari ve Sosyal Yapı PDF
Mustafa Ali UYSAL
The Graduate Students? Multiple Intelligence Profile and Their Education Routes PDF PDF (English)
Gönül GÜNEŞ, Tuba GÖKÇEK
Deconstructing The Canon: MI As a Powerful Tool to Build Language Teachers' Competence PDF (English) PDF
Ligia SARIVAN
From The Dynamic Infrastructure of Mind to the Multiple İntelligences Profile: A Challenge for Curriculum Design PDF (English) PDF
Florence Mihaela SINGER


-Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilk dosyayı (makale dosyasını) yazar bilgileri olmadan (isimsiz), daha sonraki adımda ise sadece yazar bilgilerini ek dosya halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dosyalar Word formatında olmalıdır. 

 

Dergimiz Dergipark'ın yeni portalı üzerinden yayın hayatına devam etmektedir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://dergipark.gov.tr/makusobed 

 

 

 

 

***Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Hakemli bir dergidir.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Tarandığı İndeksler

ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmektedir

 

 

İletişim:0248 213 31 65