Sayı 4

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 Bahar

İçindekiler

Dergi Kapağı, Yayın Kurulu ve İçindekiler PDF
 
How Students Perceive the Math Teacher? PDF PDF (English)
Gönül GÜNEŞ, Tuba GÖKÇEK
Üniversite Öğrencileri Ve Çalışanların Boş Zaman Etkinlikleri: Adıyaman Örneği PDF
Çiğdem SABBAĞ, Elif AKSOY
Resmî Belgelerde Afyon-Antalya Demiryolu Hattı Projesi (1924-1942) PDF
Muzaffer DENİZ
Diş Süslemeleri PDF
Zehtiye Füsun YAŞAR, Ayla SEVİM EROL
Yetişkin Eğitimcisi Öğretmenlerin Tükenmişlik ve Mesleki Yetkinliklerinin İncelenmesi PDF
Öner ÇELİKKALELİ
Keman Eğitiminde Deşifre Becerisi PDF
Esra DALKIRAN
Öğretmenlerin Pedagojik Yeterlilikleri PDF
Alper ÇİLTAŞ, Mustafa AKILLI
Postmodernizmin Eğitim Denetimine Uygulanabilirliği PDF
Ali Rıza ERDEM, Ruhi SARPKAYA
5-8 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Stereotip (Klişe Resim) Kullanımı PDF
Gülçin KARACA
Bademağacı Höyüğü'nde Arkeolojik Mirasın Korunması Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilirliğine Yönelik Sorunlar PDF
Müge SAVRUM
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi PDF
Sedat MADEN, Erhan DURUKAN
Batı Akdeniz Miyosen Dönem Giraffidae Buluntuları Ve Anadolu İçin Önemi PDF
Nalan Damla YILMAZ
Türkiye Antropolojisinin Tarihçesi ve Gelişimi Üzerine PDF
F. Arzu DEMİREL
Belgesel Film ve Zaman İlişkisi PDF
Sedat CERECİ

Çeviri

Britanya'da Liberteryen Feminizm, 1860-1910 (Çeviri Makale) PDF PDF (English) Original Text (English) Orjinal Metin
Ali Cem GÖZ, Selim KANAT


-Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilk dosyayı (makale dosyasını) yazar bilgileri olmadan (isimsiz), daha sonraki adımda ise sadece yazar bilgilerini ek dosya halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dosyalar Word formatında olmalıdır. 

 

Dergimiz Dergipark'ın yeni portalı üzerinden yayın hayatına devam etmektedir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://dergipark.gov.tr/makusobed 

 

 

 

 

***Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Hakemli bir dergidir.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Tarandığı İndeksler

ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmektedir

 

 

İletişim:0248 213 31 65