Sayı 5

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 Güz

İçindekiler

Sayı Kapağı, Yayın Kurulu ve İçindekiler PDF (English) PDF
 
Eğitimde Öz-Düzenleme Öğretiminin Önemi Üzerine Bir Çalışma PDF
Alper ÇİLTAŞ
Hanehalkının Eğitim Harcamalarını Etkileyen Etmenler: Kuramsal Bir Çalışma PDF
Hüseyin YOLCU
An Alternative to Preschool Education Settings: A Sample Project PDF PDF (English) Ek Ek (English)
Çağlayan DİNÇER, Ege AKGÜN, Özgecan CANARSLAN
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Bireysel Çalgı Sınavına Yönelik Kaygıları PDF
Zeki NACAKCI, Esra DALKIRAN
Evli Kişilerde Gestalt Temas Biçimleri ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF
Behire KUYUMCU


-Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilk dosyayı (makale dosyasını) yazar bilgileri olmadan (isimsiz), daha sonraki adımda ise sadece yazar bilgilerini ek dosya halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dosyalar Word formatında olmalıdır. 

 

Dergimiz Dergipark'ın yeni portalı üzerinden yayın hayatına devam etmektedir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://dergipark.gov.tr/makusobed 

 

 

 

 

***Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Hakemli bir dergidir.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Tarandığı İndeksler

ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmektedir

 

 

İletişim:0248 213 31 65