Sayı 6

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 Bahar

İçindekiler

Sayı Kapağı, Yayın Kurulu ve İçindekiler PDF
 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çalışanlarının Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Stratejik Yönlendiricileri Konusundaki Tutumları PDF
Kürşat ÖZDAŞLI, Burcu ALAN, Osman KOYUNCU, Ali Murat ALPARSLAN
Kanserle İlgili Alternatif Tıp İçerikli Web Sitelerinin İçerik Analizi PDF
Ayşe TEKİN, Esin KAYA, Sercan ÖZBEK YAZICI
Anadolu Miyosen Dönem Suidleri PDF
Hilal YAKUT
Öfke Yönetimi Eğitiminin Okul Psikolojik Danışmanlarında Öfkeyle Başa Çıkma ve Güvengenlik Becerilerine Etkisi PDF
F. Selda ÖZ, Ferda AYSAN
Karşıt Anlamlı Kelimelerin Altı-On Bir Yaş Arası Öğrenciler Tarafından Kavranma Düzeyleri PDF
Saadettin KEKLİK
Tohno Hikâyelerinde Geçen Halk İnanışları Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Okan Haluk AKBAY
Çin ve Rusya Federasyonu'nun Perspektifinden Şanghay İşbirliği Örgütü PDF
Esme ÖZDAŞLI
15-18 Yaş Grubu Takım ve Ferdi Spor Yapan Bireylerin Duygusal Durumlarının Karşılaştırılması PDF
Burcu SALAR, Mesut HEKİM, Mehmet TOKGÖZ
Örgütsel Sessizlik: Sessizlik Davranışları, Örgütsel ve Bireysel Etkileri PDF
Ali Murat ALPARSLAN, Murat KAYALAR


-Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilk dosyayı (makale dosyasını) yazar bilgileri olmadan (isimsiz), daha sonraki adımda ise sadece yazar bilgilerini ek dosya halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dosyalar Word formatında olmalıdır. 

 

Dergimiz Dergipark'ın yeni portalı üzerinden yayın hayatına devam etmektedir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://dergipark.gov.tr/makusobed 

 

 

 

 

***Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Hakemli bir dergidir.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Tarandığı İndeksler

ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmektedir

 

 

İletişim:0248 213 31 65