Sayı 8

Sosyal Bİlimler Enstitüsü Dergisi 2013 Bahar

İçindekiler

Sayı Kapağı, Yayın Kurulu ve İçindekiler (Issue Cover, Editorial Board and Table of Contents) PDF
 
Türkiye'de İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) Yer Alan Kiracı Firmaların Hayatta Kalma Performansı - Survival Performance of Tenant Firms in Business İncubators (ISGEMS) in Turkey PDF
Onur SUNGUR, Murat Ali DULUPÇU
Vergi İndirimlerinin Yerel Ekonomilerin Büyümesindeki Rolü ve Burdur Örneği - The Role Of Tax Discount In Local Economic Growth And A Case Study For Burdur PDF
İsmail ÇELİK, Hakan TUNÇ, Murat KAYA
Süt Endüstrisinde Optimizasyon İmkanları ve Bir Model Önerisi - Optimization Opportunities At Dairy Industry And A Model Proposal PDF
Mehmet Fatih DEMİRAL
Kırıkkale İl Merkezindeki İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıklarının İncelenmesi - The Leisure Interest Of The Primary School Teachers In The Province Of Kırıkkale PDF
Mehmet ÖÇALAN, Zeliha ALTAY ÖCAL, Serap YÖRÜBULUT
Phokaia Seramik Çöplüğü Alanı'ndan Ele Geçen Amphoralar - Amphorae, Recovered From The Pottery Dumpster Area In Phokaia PDF
Murat FIRAT
Altı Sigma ile Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Entegrasyonu: Kuramsal Bir Yaklaşım - The Integration Of Six Sigma And The Activitiy Based Cost System: A Theoretical Approach PDF
Osman AKIN
Burdur Müzesinden Plastik Bir Kandil - A Plastic Lamp In Burdur Museum PDF
Hüseyin METİN
Duygusal Emek Kavramı Çerçevesinde Sağlıkta Yeniden Yapılanma - The Concept Of Emotional Labour In Context Of Restructing Healthcare PDF
Esin KAYA, Ayşe TEKİN
Ortaçağ'da Özgürlük Arayışı - Searching For Freedom In The Middle Ages PDF
Elif AKGÜN
A Tipi Kişilik ve Başa Çıkma Yöntemlerinin Stresle İlişkisi: Türk ve Bosnalı Öğrenciler Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma - The Relationship Between Type A Personality, Coping And Stress: A Comparative Research Between The Turkish And Bosnian Student PDF
Metin OCAK, Murat GÜLER
Türkiye Muhasebe Standardı 41'e Göre Canlı Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerinin Tespiti ve Muhasebeleştirilmesi - According To Turkish Accounting Standart 41 Living Assets At Faır Value Determining And Accounting PDF
Osman TUĞAY
Girmeler Mağarası-Lykia'da Bir Kalkolitik Dönem Yerleşimi - Girmeler Cave - A Chalcolithic Settlement In Lycia PDF
Ralf BECKS, Bilge Ayça POLAT BECKS
Türkçe Öğretmenlerinin Meslekî Tükenmişlik Düzeyi - Burnout Levels Of Turkish Teachers PDF
Hasan BAĞCI, Sedat KARAGÜL


-Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilk dosyayı (makale dosyasını) yazar bilgileri olmadan (isimsiz), daha sonraki adımda ise sadece yazar bilgilerini ek dosya halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dosyalar Word formatında olmalıdır. 

 

Dergimiz Dergipark'ın yeni portalı üzerinden yayın hayatına devam etmektedir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://dergipark.gov.tr/makusobed 

 

 

 

 

***Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Hakemli bir dergidir.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Tarandığı İndeksler

ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmektedir

 

 

İletişim:0248 213 31 65