Kütüphaneciler için bilgi

Kitapl?klara, bu aç?k eri?imli dergiyi elektronik dergileri içine almalar? önerilir.Aç?k Dergi Sitemleri ile ilgili ayr?nt?l? bilgi Public Knowledge Project. Ba?lant?s?ndan elde edilebilir.ISSN: 2147-6845