Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) A New and Interesting Peziza Record from Sweet Gum Forest in TURKEY Öz   pdf
Ömer Faruk ÇOLAK, İsmail ŞEN, Nurdan ALKAN, Mustafa IŞILOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) A New Lycoperdon Record for Turkish Mycobiota Öz   PDF
Ilgaz AKATA, Mehmet Gökhan HALICI
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (2012) A new record for the Turkish Mycota from Trabzon: Laccaria macrocystidiata (Migl. & Lavorato) Pázmány Öz   PDF
Ertuğrul SESLİ, Marco CONTU, Stephan HELFER
 
Cilt 4, Sayı 1 (2013) A study on the spore morphology of gasteroid fungi collected from Trabzon Öz   PDF
Ertuğrul SESLİ, Gabriel MORENO, Alberto ALTÉS
 
Cilt 4, Sayı 1 (2013) A study on the spore morphology of gasteroid fungi collected from Trabzon Öz
Ertuğrul SESLİ, Gabriel MORENO, Alberto ALTÉS
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Adana ve Mersin Yöresi Makrofungus Çeşitliliğine Katkılar Öz   PDF
Halil GÜNGÖR, Mehmet Halil SOLAK, Hakan ALLI, Mustafa IŞILOĞLU, Erbil KALMIŞ
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Alan Yaylası (Hatay) Miksomisetleri Öz   pdf
Hayri BABA, Murat ZÜMRE
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Atık Mantar Kompostu/Substratının Kullanım Alanları - 1: Özellikleri ve Önemi Öz   PDF
Aysun Pekşen, Mustafa Yamaç
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Atık Mantar Kompostu/Substratının Kullanım Alanları – 2: Lignoselülozik Enzim Ekstraksiyonu Öz   PDF
Mustafa Yamaç, Aysun Pekşen
 
Cilt 2, Sayı 1-2 (2011) Bazı Fungal Türlerin Standart ve İçeriği Değiştirilmiş Besiyerlerindeki Mikroskobik ve Makroskobik Yapılarının İncelenmesi Öz   PDF
Nurcan Bahadır, Ahmet Asan, Burhan Şen
 
Cilt 1, Sayı 1 (2010) Bazı Yabani Makrofungus Misellerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Fatih Kalyoncu, Mustafa Oskay, Erbil Kalmış
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Belonidium mollissimum (Lachnaceae): Türkiye Mikotası için Yeni Bir Tür Öz   PDF
Mustafa Emre Akçay, Yusuf UZUN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) Bigadiç (Balıkesir) Yöresi Makrofungusları Öz   pdf
İsmail ŞEN, Hakan ALLI, Mustafa IŞILOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 1-2 (2011) Çamlık Mesire Alanı (Denizli) Makrofungusları Öz   PDF
Kutret Gezer, Oğuzhan Kaygusuz, Uğur Soylu, Ahmet Ermiş
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Checklist of Alternaria Species Reported From Turkey Öz   PDF
Ahmet ASAN
 
Cilt 2, Sayı 1-2 (2011) Chemical Composition of two Lactarius Species of Wild Growing in Kestel (Kadınhanı-Konya) District Öz   PDF
Canan Pekak, Gıyasettin Kaşık, Gönül Demirel
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (2012) Diversity and Ecology of Myxomycetes in Antakya-Hatay (Turkey) Öz   PDF
Hayri BABA
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) EDİRNE SELİMİYE CAMİİ KÜTÜPHANESİNİN İÇ VE DIŞ HAVASINDAKİ MİKROFUNGUSLAR Öz   PDF
Hanım Sinem KIZILYAPRAK MUMCU, Ahmet ASAN, Suzan ÖKTEN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) Farklı Gelişim Dönemlerinde Pleurotus ostreatus Kompostundan Ligninolitik Enzim Ekstraksiyonu İçin Uygun Yöntem Seçimi Öz   pdf
Cansu BAYBURT, Ayşe Betül KARADUMAN, Uğur ÇELİK, Mustafa YAMAÇ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Fatih Ormanı (Şişli, İstanbul) Epifitik Likenleri Öz   PDF
Seda Solak, Hatice Esra Akgül, Celaleddin Öztürk
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Hyaloriaceae Lindau, A New Family Record for Turkish Mycobiota Öz   PDF
Yasin Uzun, Abdullah Kaya, Semiha Yakar, İbrahim Halil Karacan
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Indoor Airborne Microfungi in Different Sections of a Poultry Processing Plant in Sakarya City, Turkey Öz   PDF
Gulay FIRILDAK, Ahmet ASAN, Suzan OKTEN
 
Cilt 2, Sayı 1-2 (2011) İskilip (Çorum) İlçesi Makrofungusları Öz   PDF
Gıyasettin Kaşık, Serdar Uçar, Sinan Aktaş
 
Cilt 4, Sayı 2 (2013) Kefe Yaylası (Denizli) Yenen Mantarları Öz   PDF
Gıyasettin KAŞIK, Celâleddin ÖZTÜRK, Sinan AKTAS, Sinan ALKAN, Gönül EROĞLU
 
Cilt 1, Sayı 1 (2010) Kestel Ormanlarından (Konya) Türkiye Miksomisetlerine Katkılar Öz   PDF
Gönül Demirel, Gıyasettin Kaşık, Celaleddin Öztürk
 
Toplam 55 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 > >> 


ISSN: 2147-6845