Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi

16.744 22.341

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi ekonomi, finans, bankacılık, sermaye piyasası ve borsa, sigortacılık ve aktüerya alanlarında ortak bir zemin oluşturmayı ve genç akademisyenlere yayın yapma olanağı sağlamayı amaçlayan yılda iki defa yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir...

 


Sayı 2 (2012): Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi ISSN: 1303-8281, Yıl:2 Sayı:2 (Ocak-2012)

İçindekiler

Makaleler

TÜRKİYE’DEKİ KURUMSAL BANKA MÜŞTERİLERİNİN INTERNET BANKACILIĞI KULLANIM EĞİLİMLERİNİ BELİRLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER ÜZERİNE AMPRİK BİR ÇALIŞMA PDF
Nadir Eroğlu, İzzet Sencer Yücel
THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL STABILITY AND BANKING REGULATIONS IN TURKEY (1990-2010) PDF (English)
Göksel Tiryaki
ELEKTRONİK SiGORTACILIKTA E-İMZA PDF
Ayten Çetin, Zehra Cahide Çitli
REKABETÇİ DAVRANIŞLARIN SİGORTA POLİÇELERİNİN KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GAZİANTEP KASKO SİGORTASI PAZARI ÖRNEĞİ PDF
Erdem Akdemir


ISSN: 1303-8281