Yayın politikası

Odak ve kapsam

Dergi Tıbbi Genetik ile ilgili yazı, olgu ve araştırmaları bir araya getirip okurlara sunmayı hedeflemektedir. Özellikle Sendrom, Dismorfoloji, Klinik Genetik, Sitogenetik, Moleküler Genetik konularında olmak üzere genetik veya ilişkili olabilecek makaleler kabul edilmektedir.

 

Bölüm politikaları

Araştırma

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Olgu Sunumu

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Editöre Mektup

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Derleme

Derleme

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Editorial

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Protokol

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Medical Genetics hakemli bir dergidir, ve amacı Tıbbi Genetikte mükemmeliyete ulaşmayı desteklemektir. Dergi en yüksek editoryal ve etik standartlara bağlı kalmayı taahhüt eder. Derginin editoryal kurulu 'World Association of Medical Editors (WAME) Board of Directors' tarafından belirtilen editoryal politikayı takip eder. Dergi 'International Committee of Medical Journal Editors' tarafından biyomedikal dergilere gönderilen taslaklar için belirtilen değişmez şartlara uyar. Editörler, 'Committee on Publications Ethics (COPE) ' tarafından ortaya konan önerilere bağlıdırlar.

Gönderiler bilimsel katkı, özgünlük ve içerik açısından bilimsel kurul tarafından incelenir. Yazarlar verilerinin doğruluğu konusunda sorumludurlar. Dergi, taslağın dili ve dil yapıları konusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Taslak uygun görülürse hakemlere değerlendirme amacıyla gönderilir, editör uygun görmediği taslakları hakemlere göndermeden reddetme hakkına sahiptir. 

Editörün uygun gördüğü taslaklar incelenmesi amacıyla en az 2 adet konuyla ilgili hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmeleri yaklaşık 4 hafta sürebilir. Değerlendirilmiş taslak ile ilgili hakem önerileri yazara iletilir.

Bu aşamalardan sonra yazarlardan hakem önerilerine göre yeniden gözden geçirme yapılması gerek görülürse bu süre en fazla 30 gündür. 30 günü geçen cevaplarda editör yayını reddetme hakkını saklı tutar. Hakemlerin tüm yorum istekleri karşılanmalıdır. Düzeltilmiş taslak, yapılan düzeltmelerin ayrıca belirtildiği bir kopyası ile birlikte gönderilmelidir. Ayrıca yapılan düzeltmelerin listesi eklenmelidir. Editör düzeltmeler sonrası gelen taslağı yeterli görerek kabul edebilir, hakemlere tekrar gönderebilir veya uygun düzeltmeler yapılmamışsa reddedebilir.

Kabul edilen yazılar iletişimci yazarlara bildirildikten sonra ilerleyen dergi sayılarında basılır. Yazarlar sundukları veri ve kaynakların gerçekliğinden sorumludurlar. Bu konuda herhangi bir ispatlanmış gerçek dışılık tespit edilirse, editör makaleyi yayınlanmış olsa bile bilimsel literatürden geri çekme hakkını saklı tutar.

 

Açık erişim politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 

Medical Genetics

Dergi Tıbbi Genetik ile ilgili yazı, olgu ve araştırmaları bir araya getirip okurlara sunmayı hedeflemektedir. Özellikle Klinik Genetik, Sitogenetik, Moleküler Genetik konularında olmak üzere genetik veya ilişkili olabilecek makaleler kabul edilmektedir.ISSN: 2458-9160