Editörler ve Kurullar

Editörler

  1. Assoc. Prof. İbrahim Akalın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilimdalı
  2. Asst.Prof. Kenan Delil, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD., Türkiye

Mizanpaj editörü

  1. Assoc. Prof. İbrahim Akalın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilimdalı


ISSN: 2458-9160