Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

85.368 115.626

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaktadır.   Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim alanına katkı bulunmayı amaçlayan, ulusal/uluslararası düzeyle bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelere yer vermektedir.

Mersin Üniversitesi Dergisinde makaleler Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına Internet üzerinden (Dergi Arşivi bölümünden) ulaşılabilir.

Çalışmaların derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için YAZIM KURALLARI'nın önceden incelenmesi ve ÖRNEK ŞABLON dosyanın kullanılması gerekmektedir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCOhost, ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), Türk Eğitim İndeksi, ASOS Index ve Araştırmax tarafından indekslenmektedir.

e-ISSN: 1306-7850

 


Dergi ana sayfa görseli

Cilt 10, Sayı 3 (2014)

İçindekiler

Makaleler

MEÜ EFD Kapak ve İçerik Sayfaları PDF
Mersin EFD Yayın Kurulu
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mikroskop Kullanım Bilgilerinin İncelenmesi PDF
Elif BENZER, Sibel DEMİR
İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerine Yönelik Tutumlarını Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi PDF
YELİZ BOLAT, Memet KARAKUŞ
Farklı Zorbalık Konumunda Olmak Empatik Eğilim ve Yaşam Doyumu Bağlamında Bir Fark Yaratır mı? PDF
Baki DUY, Mehmet Ali YILDIZ
Fen ve Teknoloji Dersinde Portfolyo Kullanımının Öğrenci Başarısı ve Kalıcılığa Etkisi PDF
Mahpare Aslı TURAN, Gönül SAKIZ
İlköğretim Öğretmenlerinin Okul Nöbet Görevleri Üzerine Bir Değerlendirme PDF
GÖKHAN GÜNAY, FATİH MUTLU ÖZBİLEN
Türkiye ve Avrupa Birliği’ne Üye Bazı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Programlarının İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Açısından İncelenmesi PDF
Hatice Nilay KAYHAN, ERDAL YILDIRIM
“Bilim Uygulamaları” Dersi ile İlgili Öğretmen Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Betül BOZDOĞAN, Aykut Emre BOZDOĞAN, Ümit ŞENGÜL
Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi PDF
Ebru DEMİRCİOĞLU, Murat ÖZDEMİR
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmen Teftiş Formu’ndan Aldıkları Puanların Analizi PDF
NECDET KONAN, VUSLAT OĞUZ
Mikro Öğretimin Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi İnançlarına Etkisi PDF
Zeki ARSAL


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


MersinUniv_Logo Tubitak_logo