Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

63.954 40.816

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaktadır.   Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim alanına katkı bulunmayı amaçlayan, ulusal/uluslararası düzeyle bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelere yer vermektedir.

Mersin Üniversitesi Dergisinde makaleler Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına Internet üzerinden (Dergi Arşivi bölümünden) ulaşılabilir.

Çalışmaların derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için YAZIM KURALLARI'nın önceden incelenmesi ve ÖRNEK ŞABLON dosyanın kullanılması gerekmektedir.

Dizinleme Bilgileri:  Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, EBSCOhost, ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), ASOS Index ve Araştırmax tarafından taranmaktadir.

e-ISSN: 1306-7850

 


Dergi ana sayfa görseli

Cilt 10, Sayı 2 (2014)

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Ağustos, 2014)

İçindekiler

Makaleler

MEÜ EFD Kapak ve İçerik Sayfaları PDF
Mersin EFD Yayın Kurulu
An Evaluation of the Practicum Course of Pre-School Teacher Education Program in North Cyprus PDF (English)
Hasan ÖZDER, Serdal IŞIKTAŞ, Gökhan İSKİFOĞLU, Fatoş ERDOĞAN
Angoff, Nedelsky ve Ebel Standart Belirleme Yöntemleri ile Belirlenen Kesme Puanlarinin Karşılaştırılması PDF
Okan DEMİR, İbrahim Alper KÖSE
FATİH Projesi Kapsamında Kullanılan LCD Panelli Etkileşimli Tahtaların Kullanılabilirlik Problemlerinin Tespiti PDF
Meva BAYRAK, Asiye KARAMAN, Engin KURŞUN
İletişim Becerileri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Fidan Korkut OWEN, Aslı BUGAY
Kamu Okullarının Sosyal Sermaye Düzeyleri ve Dezavantajlılıkları ile İlgili Değişkenler Arasındaki İlişki (Mersin Örneği) PDF
Gündüz GÜNGÖR, Hüseyin ERGEN
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilim ve Bilim İnsanı Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları PDF
Tuba ŞENEL, Oktay ASLAN
Öğretmenlerin Örgütsel Yaratıcılık ve Etik Liderlik Algılarının İncelenmesi PDF
Celal Teyyar ÜĞURLU, Neslihan CEYLAN
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi PDF
Selçuk Beşir DEMİR, Kadir BÜTÜNER
TIMSS Merceğiyle Ortaokul Matematik Öğretim Programındaki Değişiklikler PDF
Hülya KILIÇ, Fatma ASLAN-TUTAK, Güneş ERTAŞ
Effects of Argumentation Based Concept Cartoon Activities on Students' Scientific Process Skills PDF (English)
SUAT TÜRKOGUZ, Merve CİN