Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaktadır.   Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim alanına katkı bulunmayı amaçlayan, ulusal/uluslararası düzeyle bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelere yer vermektedir.

Mersin Üniversitesi Dergisinde makaleler Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına Internet üzerinden (Dergi Arşivi bölümünden) ulaşılabilir.

Çalışmaların derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için YAZIM KURALLARI'nın önceden incelenmesi ve ÖRNEK ŞABLON dosyanın kullanılması gerekmektedir.

Dizinleme Bilgileri:  Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, EBSCOhost, ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı) ve ASOS Index tarafından taranmaktadir.

e-ISSN: 1306-7850

 


Dergi ana sayfa görseli

Cilt 10, Sayı 1 (2014)

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Nisan, 2014)

İçindekiler

Makaleler

MEÜ EFD Kapak ve İçerik Sayfaları PDF
Mersin EFD Yayın Kurulu
Three-Dimensional Virtual Worlds: Research Trends and Future Directions PDF (English)
Saniye Tuğba TOKEL, Esra CEVİZCİ KARATAŞ
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYONLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: UŞAK İLİ ÖRNEĞİ PDF
Didem İNEL EKİCİ, Kemal KAYA, Olcay MUTLU
Do Teacher Characteristics Matter for Facebook Use? Evidence from Classroom Teachers in Turkey PDF (English)
Evren ŞUMUER, Soner YILDIRIM
Supporting New Early Childhood Education Teachers in Turkish Public Schools PDF (English)
Zeynep AKDAĞ
7. Sınıf Öğrencilerine Verilen Yazma Eğitiminin Öğrencilerin Hikâye Yazma Becerisine Etkisi PDF
Yusuf DOĞAN, Merve MÜLDÜR
Okullarda Örgütsel Öğrenme Engellerinin Vignette Tekniği İle İncelenmesi PDF
Muhammed TURHAN, Songül KARABATAK, Murat POLAT
Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri:Mizaç ve Karakter Özelliklerinin Rolü PDF
Zülal ERKAN, Raşit AVCI, Raşit AVCI
Yıkıcı Liderlik PDF
Yüksel GÜNDÜZ, Senem Ezgi DEDEKORKUT
ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRETMENE GÜVEN ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Niyazi ÖZER, Cihan TÜL
Denk Olmayan Gruplarda Ortak Madde Deseni Kullanılarak Madde Tepki Kuramına Dayalı Eşitleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması PDF
Bilge GÖK, Hülya KELECİOĞLU