Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

132.143 170.757

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanmaktadır. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim teorileri ve pratiklerine katkıda bulunmayı amaçlayan, ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelere yer vermektedir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına online Arşiv alanından ulaşılabilir.

Makale önerilerinin derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için YAZIM KURALLARI önceden incelenmeli ve ÖRNEK ŞABLON dosyası kullanılmalıdır.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCOhost, ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), Türk Eğitim İndeksi ve Araştırmax tarafından indekslenmektedir.

e-ISSN: 1306-7850

 


Dergi ana sayfa görseli

Cilt 11, Sayı 1 (2015)

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Nisan, 2015)

İçindekiler

Makaleler

MEÜ EFD Kapak ve İçerik Sayfaları PDF
Mersin EFD Yayın Kurulu
Metindilbilim Temelli Metin Çözümlemesinin Bağdaşıklık Araçlarını Kullanma ve Tutarlı Metin Oluşturma Becerilerine Etkisi PDF
Abdulkerim KARADENİZ
Oyun Motivasyonu Ölçeği’nin Geçerliği ve Güvenirliği PDF
Ahmet AKIN, Çınar KAYA, İbrahim DEMİRCİ
Yeni Bir Öğretmen Yetiştirme Yaklaşımı Olarak Göreve Başlatma Programı PDF
Betül BALKAR, Sevilay ŞAHİN
2. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin Okunabilirlik Açısından İncelenmesi PDF
BAYRAM BAŞ, FUNDA İNAN YILDIZ
Pedagojik Formasyon Programına Katılan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Yeterliklerinin İncelenmesi PDF
Serhat SÜRAL, Emel SARITAŞ
5E Öğrenme Modeline Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Akademik Başarılarına Etkisi PDF
Nurhan ÖZTÜRK GEREN, İlbilge DÖKME
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Görüşleri PDF
Ömer Faruk GÖKMEN
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları, Öğrenme Yaklaşımları ve LYS Puanları Arasındaki İlişkiler PDF
Sedat KANADLI, Ahmet AKBAŞ
İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Zeynep Nalan YILMAZ, Özge AYDIN
Karar Verme Sürecinde Okul Yöneticileri ve Değerler PDF
Adem BELDAĞ, Ali Faruk YAYLACI
Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanmaya İlişkin Yeterlilik Algıları PDF
Süleyman Nihat ŞAD, Özgün İren NALÇACI
Üniversite Öğrencilerinin Eğitsel Yazılım Ekran Tasarımı Seçimlerinin Değerlendirilmesi PDF
Ümit DEMİR


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


MersinUniv_Logo Tubitak_logo