Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç kez yayınlanan akademik hakemli bir dergidir. Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim alanına katkı bulunmayı amaçlayan, ulusal/uluslararası düzeyle bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelere yer vermektedir.

Mersin Üniversitesi Dergisinde makaleler Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına Internet üzerinden (Dergi Arşivi bölümünden) ulaşılabilir.

Çalışmaların derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için YAZIM KURALLARI'nın önceden incelenmesi ve ÖRNEK ŞABLON dosyanın kullanılması gerekmektedir.

Dizinleme Bilgileri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı) ve ASOS Index tarafından indekslenmektedir.

e-ISSN: 1306-7850

 


Dergi ana sayfa görseli

Cilt 9, Sayı 3 (2013)

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Aralik, 2013)

İçindekiler

Makaleler

MEÜ EFD Kapak ve İçerik Sayfaları PDF
Mersin EFD Yayın Kurulu
Öğretmenlere Yönelik Teknolojiyle Bütünleşme Ölçeğinin Geliştirilmesi PDF
Öner Uslu
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarında Fakültelerine Yabancılaşmalarının Rolü PDF
Cem Erimez, Sıdıka Gizir
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi Hakkındaki Görüşleri PDF
Murat Yıldırım
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Güdülenme Kaynakları ve Sorunları PDF
Necdet Aykaç
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stil ve Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği) PDF
Kerim ÜNAL, Gülnihal DİLBAZ ALKAN, Fatma Betül ÖZDEMİR, Özler ÇAKIR
Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin SBS’de Yapılan Değişikliklerle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi PDF
MUSTAFA UZOĞLU
THE READABILITY OF THE TEXTS IN THE TURKISH TEXTBOOKS IN TURKEY PDF (English)
esra lüle mert
Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Kimya Dersine Karşı Motivasyonlarına ve Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerine Etkisi ve Öğrenme Ortamı Hakkındaki Öğrenci Görüşleri PDF
CEMAL TOSUN, ERDAL ŞENOCAK, ÖMER FARUK ÖZEKEN
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Dersine İlişkin Tutumları (Çukurova ve Adıyaman Üniversiteleri Örneği) PDF
Ömer Tuğrul KARA, İlke ALTUNTAŞ
DİKTE UYGULAMALARININ 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZIM VE NOKTALAMA KURALLARINI UYGULAMA BECERİLERİNE ETKİSİ PDF
Ergün HAMZADAYI, Gökhan ÇETİNKAYA
Kişilerarası Yetkinlik Ölçeği-Kısa Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları PDF
Ezgi Ekin ŞAHİN, Cem Ali GİZİR
The Role of Student Background and Science Motivational Beliefs in Academic Expectations of Turkish Students in TIMSS 2011 PDF (English)
Yasemin Taş