Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi çağdaş eğitim teori ve uygulamalarıyla ilişkili makaleleri, kitap eleştirileri ve akademik analizleri yayınlar. Dergi eğitim alanın herhangi bir alt disiplininde veya disiplinlerarası çalışmalar yürüten eğitimcilerin desteklerini önemser. 

Editöryal politikalar (Hakem değerlendirme politikaları ve Yazarlık)

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi sıkı ve tarafsız bir hakem değerlendirme süreci yürütür. Tüm başvurular, tarafsız ikili ulusal veya uluslar arası nitelikli hakem değerlendirme sürecinden geçirilir. 

Makalelere yeterli desteği sağlamış olanlar yazar olarak belirtilir. Birinci yazar, yazar sıralaması ve diğer destek ifadeleri, unvana bakılmaksızın, uygun bilimsel veya teknik destek sağlama durumuna göre yapılmalıdır. Öğrenciler genelde, bitirme tezi veya uzmanlık tezinden üretilen çok yazarlı çalışmalarda birinci yazar olarak ifade edilir.    

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

 1. Makale Şablonu kullanılarak hazırlanmayan ve Türkçe hazırlanan çalışmalar için ‘Uzun İngilizce Öz’; İngilizce hazırlanan çalışmalar için  ‘Uzun Türkçe Öz’ içermeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Uzun Özler 750-1250 kelime arasında olmalıdır.
 2. Başvurularda çalışmanın konu alanınından olmak üzere değerlendirme süreci için  Dr. ünvanlı ÜÇ HAKEM (Ünvan, İsim, Kurum, Bölüm, mail adresi) önerilmelidir. Önerilen hakemler bu konuda bilgilendirilmelidir. Bu konuda doğabilecek sorunlardan yazarlar sorumludur. Bu öneriler başvuru sırasında mersinefd@gmail.com adresine yayın ismi belirtilerek gönderilmelidir. Önerilen bu hakemlerin değerlendirme sürecine dahil edilip edilmeyeceği Editör Kurulunca belirlenecektir. Bu işlem dergimizin hakem grubunu güncellemek ve genişletmek amacına yöneliktir.
 3. Makale önerilerinin, derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için YAZIM KURALLARI önceden incelenmeli ve ÖRNEK ŞABLON dosyası kullanılmalıdır.
 4. Yukarıdaki kuralları gözardı eden yazarların makaleleri değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR. Yazarlara, bu durumu bildiren uyarı maili gönderilmemektedir.
 5. Sayın Yazar(lar),

  a. Referanslarınızı gözden geçirmeniz ve  APA 6'ya uygunluğunu kontrol etmeniz gerekmektedir. APA 6'ya uygun olarak düzenlenmemiş makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  b. Kaynaklar bölümünde MEÜ Eğitim Fakültesi Dergisinde konu alanınızla ilgili yayınlanmış makalelerden yararlanmanızı önermekteyiz. Dergimiz sisteminde Arşivler bölümünden eski sayılarda yayınlanmış makalelere ulaşabilirsiniz.

  c. Makalenizi biçimlendirirken sizden ricamız derginin Arşivler bölümünde yer alan son sayıdaki makaleleri biçim yönünden incelemenizdir. Makalelerinizi dergimiz yazım kurallarına uygun olarak biçimlendirdiğinizden emin olduktan sonra göndermenizi rica ederiz.

 

Telif hakkı düzenlemesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yayınlarda telif hakkı ihlali, intihal ya da ihlalleri çok ciddiye alır. Dergide yazarların haklarını korumak amacıyla telif hakkı ihlali veya makalelerin akademik amaçlar dışında kullanımı konusundaki iddialar dikkate alınır. Makale önerileri başka kaynaklarda yayınlanıp yayınlanmadıkları kontrol edilir. Bu bakımdan MEÜi Eğitim Fakültesi Dergisi tüm makaleleri İThenticate programı ile telif hakkı ihlallerine karşı gözden geçirmektedir. Farklı kaynaklardan yapılan alıntıların % 20’yi aşması durumunda yazarlar makalenin reddedildiği konusunda bilgilendirilir.   

Yazarlar çalışmalarında kullandıkları materyallerin izinlerini almalıdırlar ve bu konuda editörü bilgilendirmelidirler.  Makale dergide yayınlandıktan sonra yayım hakları dergiye ait olur. 

Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

 • Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.
 • Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.
 • Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).

 

Gizlilik beyanı

Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları süresiz olarak Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi’ne aittir.

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılamayacaktır.

 


MersinUniv_Logo Tubitak_logo