Cilt 8, Sayı 1 (2012)

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Nisan, 2012)

İçindekiler

Makaleler

Cilt8_Sayı_1 PDF
EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Hasan BAĞCI, Namık Kemal ŞAHBAZ
Kaynaştırma Uygulamaları Sürecinde İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüş ve Önerileri PDF
Tuğba SARAÇ, Aysun ÇOLAK
Beşinci Sınıf Öğrencileri Arasındaki Dijital Bölünmenin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Diyarbakır İli Örneği PDF
Ferat YILMAZ, Ali ERSOY
İlköğretim Öğrencilerinin Soru Oluşturma Becerilerinin İncelenmesi PDF
Yılmaz ÇAKICI, Handan ÜREK, Emrah Oğuzhan DİNÇER
The Metaphors That Elementary School Students use to Describe the Term “Teacher” PDF
Ruhan KARADAĞ, Mehmet GÜLTEKİN
Türkiye’de ve Bazı Avrupa Ülkelerinde Müfettişlerin Yetiştirilme Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar PDF
Yüksel GÜNDÜZ, Aydın BALYER
Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Bilgi İşleme Süreci Başlıksız () PDF
Bilginer ONAN
A Review of Multimedia Learning Principles: Split-Attention, Modality, and Redundancy Effects PDF
Pelin YUKSEL ARSLAN
Değerler Eğitiminin İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Trafik Kurallarına Yönelik Tutumlarına Etkisi PDF
Mustafa TAHİROĞLU
Proje Tabanlı Öğretim Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Eylem Araştırması PDF
Aysun ÖZTUNA KAPLAN, Yelkin DİKER COŞKUN
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Bilimine Giriş Dersindeki Temel Kavramlara Yönelik Yeterlikleri ve Kavram Yanılgıları PDF
Hasan Güner BERKANT, Didem REYHANLIOĞLU, İsmail EREN
Matematik Kaygısı ile Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçiliğin Matematik Başarısını Yordama Gücü PDF
Mustafa İLHAN, Meral ÖNER SÜNKÜR


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


MersinUniv_Logo Tubitak_logo