Cilt 9, Sayı 1 (2013)

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Nisan, 2013)

İçindekiler

Makaleler

MEU EFD Dergisinin 9. Cilt 1. Sayı Bilgileri (İçindekiler, Yayın Kurulu, Indeks, Hakemler) PDF
EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirmede Kavram Haritası Kullanım Durumları PDF
Mehmet Altan KURNAZ, Murat PEKTAŞ
Bilimin Doğası ve Tarihi Dersinde Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Tarihi ile İlgili Bilgilerinin Gelişimi PDF
Sinan ÖZGELEN, Ömür ÖKTEM
Implementation of Technology Use Professional Development Strategies in an Elementary School in Ankara PDF
Feride KARACA, Soner YILDIRIM
Sosyal Güvende Hissetme ve Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Ahmet AKIN, Recep UYSAL, Nihan ÇİTEMEL
Anlamaya Yönelik Nasıl Sorular Soruyoruz? PDF
Hayati AKYOL, Kasım YILDIRIM, Seyit ATEŞ, Çetin ÇETİNKAYA
İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlığı Programı Kapsamında İstihdam Edilen İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlarının Profillerinin İncelenmesi PDF
Fatma ÖZÜDOĞRU, Oktay Cem ADIGÜZEL
Akıcı Okuma Sürecinde Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Giderilmesine Yönelik Bir Durum Çalışması PDF
ebru UZUNKOL
İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi PDF
Nazlı KARA, Mehmet Kaan DEMİR
Sivil Toplum Kuruluşu ve Kamu Kurumu Yöneticilerinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndaki Topluma Hizmet Uygulamalarına İlişkin Görüşleri PDF
Serdar ARCAGÖK, Çavuş ŞAHİN
Üretim İlişkileri Bağlamında La Fontaine Masallarında Değer Sorgulaması PDF
Orhan ÖZDEMİR, Yunus Emre ÇEKİCİ
Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Web Tasarımı Dersinde Kullanılmasına İlişkin Nitel Bir Çalışma PDF
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Emine Kübra FİDAN
Liderlik Oryantasyon Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması PDF
Kenan ÖZCAN, Aydın BALYER
Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metaforik Çalışma PDF
Fatih YILMAZ, Selin GÖÇEN, Ferat YILMAZ
Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öz-yeterlik İnançları Başlıksız
Betül TİMUR, Şirin YILMAZ, Serdar TİMUR
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Öğretme Süreci Alanındaki Yeterliklerine İlişkin Görüşleri PDF
Gamze YAVUZ KONOKMAN, Tuğba YANPAR YELKEN
Development of a Cause Analysis Scale (CAS) to Determine the Possible Causes of Performance Factors: The Case of Crime Scene Investigation and Identification Units (CSI) PDF
İlker YAKIN, Soner YILDIRIM
Students’ Perceptions About Learning Environment of a Distance Course Based on Technology Acceptance Model: A Descriptive Study PDF
Erman UZUN, Ali YILDIRIM, M.Yaşar ÖZDEN
Göçle Gelen Okul Öncesi Dönemi Çocukların İlkokuma-Yazma Becerilerine İlişkin 1. Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri PDF
Mehmet YILDIZ, Figen KILIÇ
Türkiye’deki Ebeveynlerin Çocuklarının İnternet ve Sosyal Paylaşım Siteleri Kullanımına Yönelik Bilgi Seviyeleri ve Algıları PDF
Saniye Tuğba TOKEL, Derya BAŞER, Veysi İŞLER
Investigating Reading Strategy Use in EFL Environment: Instructors and Preparatory Class Students’ Perspectives PDF
Tolga KOÇER, Yıldız TURGUT
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin Ders Çalışma Yaklaşımlarının ve Akademik Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi PDF
Cem ÇUHADAR, Şemseddin GÜNDÜZ, Tayfun TANYERİ
Akademik İyimserlik Düzeyinin Örgütsel Bağlılık üzerindeki Etkisi PDF
Çağlar ÇAĞLAR
Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Düzenlenmiş Mevcut Programa İlişkin Yaklaşımlarının Ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi PDF
Sabahattin ÇİFTÇİ, Ali Murat SÜNBÜL, Onur KÖKSAL
KELİME SIKLIĞI AÇISINDAN TÜRK ATASÖZLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME PDF
Abdurrahman GÜZEL, Özay KARADAĞ
MEÜ Eğitim Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Dersindeki Uygulamalarda Belirlenen Yanlışları ve Bunların Düzeltilmesine Yönelik Çözüm Önerileri (Dilekçe Metinleri) PDF
Oğuz ERGENE
Öğretmen Adaylarının “Matematik Öğretmeni”, “Matematik” ve “Matematik Dersi” Kavramlarına İlişkin Sahip Oldukları Metaforik Algılar PDF
Baki ŞAHİN
İngilizce Öğretmen Adaylarının Anadilde Ve İkinci Dilde Üretilmiş Kaynak Metinlerdeki Bilgiyi Kullanarak Yazılı Benzerlik-Zıtlık Metni Üretme Edim Düzeylerine Yönelik Gözlemler PDF
Elçin ESMER
İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Değerlerin Kazandırılmasında Yaşanan Güçlüklere Yönelik Öğretmen Görüşleri PDF
Hasan Güner BERKANT, Zehra SÜRMELİ


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


MersinUniv_Logo Tubitak_logo