Cilt 11, Sayı 2 (2015)

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Ağustos, 2015)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Cilt11, Sayı 2 Künyesi

İçindekiler

Makaleler

Türkiye’de Matematik Eğitiminde Kavram Yanılgılarıyla İlgili Çalışmalar: Tematik Bir İnceleme PDF
Ali TÜRKDOĞAN, Mustafa GÜLER, Buket Özüm BÜLBÜL, Şahin DANİŞMAN
Okul Müdürlerinin Öğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri PDF
Sinan BOZKURT, Engin ASLANARGUN
Yaratıcı Drama Yöntemi ile Öğretmen Yeterliklerinden Kişisel Gelişim Üzerine Nitel Bir Çalışma PDF
Nihan AKKOCAOĞLU ÇAYIR, Özlem GÖKBULUT
Yapılandırılmış Grid Test Tekniğinin Türkçe Eğitiminde Kavram Öğretimine Katkısı PDF
Fahri TEMİZYÜREK, Rabia TÜRKTAN
Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarının Toplumsal Konum İle İlgili Risk Alma Değişkenine Göre İncelenmesi PDF
Ayşegül UÇAN, Binnaz KIRAN ESEN
Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Isı, Sıcaklık, Hal Değişimi” Kavramlarını Anlama Seviyelerine İlişkin Bir Çalışma PDF
Aytül GÖKULU
Eğitim Sendika Yönetici ve Üyelerinin MEB İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri PDF
Türkan ARGON, Mete SİPAHİOĞLU
Öğretmen Algılarına Göre İlköğretim Kurumlarındaki Örgütsel Değerler PDF
Mustafa FİDAN
The Effect of Using Scientific Stories on Teaching Science and on the Academic Achievement of the Students PDF (English)
Bayram AKARSU, Afşin KARİPER, Hilal COŞKUN
Sınıf Çaplı Kendini-İzleme Öğretiminin Sosyal Geçerliği: Çoklu Değerlendirme Örneği PDF
Mine SÖNMEZ KARTAL, Şerife YÜCESOY ÖZKAN
Yaşam Temelli Öğretim ve Öğrenme İstasyonları Yönteminin 9. Sınıf Fizik Ders Başarısı ve Kalıcılığa Etkileri PDF
Serim KORSACILAR, Serap ÇALIŞKAN
Dinamik Bir Matematik Yazılımının Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Tahta ile İlgili Görüşlerine Etkisi PDF
Enver TATAR, Türkan Berrin KAĞIZMANLI, Yılmaz ZENGİN
Öğrenme-Öğretme Sürecinde Sosyal Medya Kullanımı PDF
Fırat SARSAR, Makbule BAŞBAY, Alper BAŞBAY
Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri PDF
Nihal TUNCA, Senar ALKIN ŞAHİN, Özge AYDIN
Bilimin Doğası Alanında Son 10 Yılda Yapılan Çalışmaların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Kayahan İNCE, Sinan ÖZGELEN
Lisans Öğrencilerinin Psikolojik İyilik Hallerinin YGS Puanları ve Çeşitli Değişkenler ile İlişkisi PDF
Abdurrahman ILGAN, Ömer Seyfettin SEVİNÇ, Demet Gören NİRON, Abdurrahman KILIÇ, Ahmet YUMUŞAK
Investigation of FATİH Project within the Scope of Teachers, School Administrators and YEGITEK Administrators’ Opinions: A Multiple Case Study PDF (English)
Ali GÖK, Zahide YILDIRIM
Akademik Usulsüzlük: Öğretmen Adaylarının Görüşleri ve Deneyimleri PDF
Muhammet ÖZDEN, Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN, Baykal BİÇER
Okul Yöneticilerinin Göreve Geliş Biçimlerinin Okul Kültürüne Yansımaları PDF
Gözde TÜRKMENOĞLU, Tuncer BÜLBÜL
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Metin Oluşturmadaki Sorunları PDF
Mustafa Onur KAN, Esra Nur TİRYAKİ
Öğretmenlerin ve Okul Müdürlerinin Özyeterlikleri ile Değişime Gösterdikleri Direnç Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF
Yusuf İNANDI, Hayriye YEŞİL, Ramazan KARATEPE, Ayşe UZUN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


MersinUniv_Logo Tubitak_logo