Dil ve Edebiyat Dergisi

109.482 118.914

                                Yılda iki kez

(Ocak-Temmuz)

yayınlanır.

 

Published biannually

(January-July)

 

Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi

hakemli bir dergidir.

 

Mersin University Journal of Linguistics and Literature

is a refereed journal.

 

Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi

MLA International Bibliography ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

 

Mersin University Journal of Linguistics and Literature

is indexed by MLA International Bibliography and EBSCO.


http://ded.mersindilbilim.info

Cilt 13, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Relative Clauses in L2 Turkish PDF (English)
Aslı Altan
Öğretim Düzleminde Bütünleyici Bir Yaklaşım Savunusuyla Eşdizimliliğe Kuramsal Bir Bakış PDF
Özlem Aksu Kurtoğlu
Interpretations of Turkish Reflexive Pronouns KENDI and KENDISI PDF (English)
Aydın Özbek, Barış Kahraman


ISSN: 2149-0856