Çevrimiçi Görev-Temelli Etkileşimde Ortaklaşa Bilgi Yapılandırmasının Konuşma Çözümlemesiyle İncelenmesi

Olcay Sert, Ufuk Balaman
1.814 539

Öz


Yabancı dil öğreniminde görev temelli etkileşim uzun yıllardır uygulamalı dilbilim araştırmalarının odağı olmuştur. Bilgisayar-destekli dil öğrenimi ve görev-temelli dil öğreniminin kesiştiği, özellikle anlam söyleşmesi (negotiation of meaning) bakımından zengin ortamların, yabancı dil gelişimine önemli faydaları bulunacağı iddia edilmiştir. Bu makalede, çevrimiçi görev-temelli yabancı dil olarak İngilizce etkileşimini sağlamak için tasarlanmış bir oyun çerçevesinde katılımcıların ortaklaşa bilgi yapılandırma süreçleri incelenmiştir. Geleneksel ikinci dil edinimi çalışmalarının kuram, araştırmacı ve kodlama temelli çözümlemelerinin aksine, çalışmamızda Konuşma Çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. Ekran kayıtlarından oluşan 20 saatlik bir video veri tabanından faydalanılan çalışmamızın odak noktasını, katılımcıların, çevrimiçi görevde doğru yanıtları buldukları anlardan sonraki yönelimleri ve bunu takiben oluşan epistemik ilerlemeler oluşturmaktadır. Çözümlememiz, incelediğimiz çevrimiçi görev-temelli çoklu video etkileşiminde katılımcıların kullandığı çokkipli etkileşimsel kaynaklar ve görev-temelli etkileşimin normlarının iç içe geçmiş dizisel eylemler oluşturduğunu ve epistemik ilerlemenin dinamiklerinin bu eylemlere katılımcıların eşzamanlı yönelimleri ile açığa çıktığını göstermektedir. Çalışmamızın uygulamalı dilbilim çerçevesindeki epistemik durum ve duruş çalışmalarına, yabancı dil öğrenimine, ve bilgisayar destekli görev temelli etkileşim tasarımına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

 

Anahtar Sözcükler: Konuşma Çözümlemesi, Epistemik İlerleme, Çevrimiçi Görev Temelli Etkileşim, Yabancı Dil Olarak İngilizce


Tam metin:

PDF