Standart Hasta-Tıp Öğrencisi Etkileşiminde Ön Bilgi İddiaları ve Etkileşimsel Sorunlar

Olcay Sert, Merve Bozbıyık, Melih Elçin, Sevgi Turan
1.952 485

Öz


Tıbbi etkileşim çerçevesinde yapılan araştırmalar sağlık hizmetlerindeki başarının hasta-hekim etkileşimindeki başarı ile bağlantılı olduğunu göstermiştir (Drew, Chatwin ve Collins, 2001). Buna bağlı olarak, tıp eğitimi veren üniversitelerde hasta-hekim iletişimi üzerine eğitimler yoğunlaşmış, dünyada birçok üniversitede hekimleri gerçek hayata yakın klinik ortamlara alıştırmak için “standart hasta-tıp öğrencisi” etkileşim örnekleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu araştırmada Türkiye’deki bir üniversitede mezuniyet öncesi tıp eğitiminde kullanılan bir standart hasta-tıp öğrencisi etkileşim veri tabanından açığa çıkan ilk bulgular sunulacaktır. Araştırmanın bütüncesi video kayıt altına alınmış simülasyon ortamındaki 71 etkileşim örneğinden oluşmaktadır. Veri analizinde Konuşma Çözümlemesi yönteminden yararlanılmış, katılımcıların etkileşim içindeki sözlü ve sözsüz katkıları mikro analitik ve dizisel açılardan incelenmiştir. Veri tabanlı çözümlemeden ortaya çıkan temalardan birisi, tıp öğrencilerinin görüşmelerde hastanın durumuyla ilgili önbilgilerinden bahsettikleri anlarda ortaya çıkan etkileşimsel sorunlardır. Bulgular, bu bilgi iddialarından hemen sonra onarım dizileri, uzun süreli sessizlikler ve standart hastaların konuşmayı bitirme girişimleri gibi etkileşimsel sorunların ortaya çıktığını göstermektedir. Bu bulgular, olası etkileşimsel sorunları işaret ettiği için ülkemizde hekimlerin yetiştirilmesinde düzenlenecek eğitim programlarına önemli katkılar sağlayacak niteliktedir.

 

Anahtar Sözcükler: Konuşma Çözümlemesi, Tıp Eğitimi, Standart Hastalar, Hasta-Hekim Etkileşimi  


Tam metin:

PDF